Beroep Manager / directeur industrieel bedrijf

Een manager/directeur van een industrieel bedrijf plant, leidt en coördineert alle activiteiten van een industrieel bedrijf. Hij/zij is verantwoordelijk voor de productie van kwalitatief hoogwaardige producten die op tijd worden geleverd. Een directeur van een industrieel bedrijf geeft leiding aan en houdt toezicht op het personeel en zorgt ook voor de werving van nieuw personeel. Hij/zij controleert of de productie aan de kwaliteitsnormen en milieueisen voldoet, ziet toe op de aanschaf van nieuwe machines of productielijnen, zet zakelijke kansen om in productvoorstellen, sluit contracten af met leveranciers en afnemers en beheert de budgetten en de boekhouding. Een directeur van een industrieel bedrijf onderhoudt contacten met collega's en externen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur industrieel bedrijf

 • Plannen, organiseren en coördineren van alle werkzaamheden van het industrieel bedrijf.
 • Werven van, leiding geven aan, trainen van en toezicht houden op het uitvoerende personeel zodat er efficiënt en volgens beleid gewerkt wordt.
 • Zorgen voor een goed, efficiënt productieproces waar hoogwaardige producten op tijd worden geleverd.
 • Controleren of de productie voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent kwaliteit, hygiëne en milieu.
 • Omzetten van zakelijke kansen in productvoorstellen.
 • Afsluiten van contracten met leveranciers en klanten.
 • Beheren en coördineren van de boekhouding, budgetten, statistische overzichten en bedrijfscijfers en bepalen van prijzen.
 • Onderhouden van contacten met zowel collega's als externe contacten.

Gerelateerde beroepen directie van groot bedrijf (>500 werknemers)

 • Bedrijfsdirecteur, algemeen directeur >500 medewerkers
 • Commercieel directeur
 • Directeur public relations
 • Financieel directeur
 • HR-directeur
 • Logistiek directeur
 • Manager/directeur administratief bedrijf
 • Manager/directeur IT-bedrijf, IT-dienst
 • Manager/directeur logistiek bedrijf
 • Manager/directeur, anders
 • R&D directeur

Source: Sisyphus ODB