Beroep Manager / directeur kinderdagverblijf

Manager/directeur kinderdagverblijf
Credits: Shutterstock.com

Leidinggevenden van kinderdagverblijven verlenen sociale diensten aan kinderen en hun families. Zij begeleiden en ondersteunen de kinderverzorgers en beheren de kinderopvangfaciliteiten. Leidinggevenden van kinderdagverblijven zijn verantwoordelijk voor de strategische en operationele leiding en het management van de teams en middelen binnen en tussen de kinderopvangdiensten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur kinderdagverblijf

 • Coördineert en geeft leiding aan de medewerkers van het kinderdagverblijf.
 • Bepaalt de verdeling van financiële middelen t.b.v. personeel, voorraden, materialen, uitrusting, etc.
 • Houdt documentatie en dossiers bij van het kinderdagverblijf (bijv. planning, activiteitenverslagen, personeelgegevens, officiële documenten, etc.)
 • Beheert gebouwen en faciliteiten en draagt zorg voor het onderhoud hiervan.
 • Beoordeelt en interpreteert overheidsstandaarden en ontwikkelt procedures om hieraan te voldoen (bijv. omtrent veiligheid en beveiliging).
 • Ontwikkelt richtlijnen en programma's om de fysieke, emotionele en intellectuele ontwikkeling van jonge kinderen te verbeteren.
 • Houdt toezicht op de voortgang van kinderen.
 • Overlegt met ouders of voogden, bijv. om verslag te doen van de voortgang van hun kinderen en hen zonodig te helpen bij het oplossen van eventuele problemen.
 • Werft en evalueert medewerkers en coördineert hun professionele ontwikkeling.

Gerelateerde beroepen kinderopvang

 • Au pair
 • Babysitter
 • Groepsleidster buitenschoolse opvang
 • Groepsleidster kinderdagverblijf
 • Kinderverzorgende thuis-opvang
 • Medewerker peuterspeelzaal
 • Nanny

Source: Sisyphus ODB