Beroep Manager / directeur kwekerij bloemen, planten, bloembollen

Een manager/directeur kwekerij bloemen, planten en bloembollen, plant, organiseert en coördineert de activiteiten en productie van de kwekerij. Hij of zij bepaalt de bedrijfs- en marketingstrategie, houdt financiële en operationele gegevens bij en stelt op dat gebied rapporten op. De manager/directeur kwekerij bloemen, planten en bloembollen ziet erop toe dat de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en bewaakt de kwaliteit van de producten. Hij of zij is verantwoordelijk voor het werven, trainen en begeleiden van de werknemers en houdt toezicht op de alledaagse gang van zaken. De manager kwekerij bloemen, planten en bloembollen zorgt voor aanschaf, onderhoud en reparatie van de machines en uitrusting en voert tevens zelf werkzaamheden uit binnen het bedrijf.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur kwekerij bloemen, planten, bloembollen

 • Bepalen van de bedrijfsstrategie, doelstellingen, financiën en productie.
 • Beslissen en adviseren over de soorten te telen gewassen en het te bezaaien of te beplanten terrein.
 • Kopen van machines, uitrusting en voorraden (bijv. zaden, bodemverrijkers of chemicaliën).
 • Bepalen van het type, de intensiteit en volgorde van de activiteiten van het boerenbedrijf (bijv. het bepalen van de beste tijd voor het zaaien, beplanten en sproeien).
 • Werven, trainen, leiding geven aan, coördineren en toezicht houden op personeel.
 • Controleren en bewaken van de kwaliteit van de producten, ervoor zorgen dat geldende regels worden gevolgd.
 • Bepalen van marketingstrategieën, de gewassen en andere producten van de boerderij op de markt brengen en organiseren van de verkoop.
 • Gegevens bijhouden van de productie en financiële en operationele rapporten opmaken.
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften toepassen op het terrein van het boerenbedrijf.
 • Organiseren van de bedrijfsadministratie.
 • Zorgen voor onderhoud en reparatie van de gebouwen, machines en uitrusting.
 • Meehelpen met uitvoerende werkzaamheden op de boerderij.

Gerelateerde beroepen landbouw

 • Akkerbouwer, groententeler (hobby)
 • Akkerbouwer, groententeler, champignonteler
 • Bedrijfsvervanger agrarische sector
 • Bestuurder landbouwmachine, tractor
 • Boer gemengd bedrijf
 • Boer gemengd bedrijf (hobby)
 • Boom-, heesterkweker, fruitteler
 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Fruitplukker (seizoenarbeid)
 • Hulpkracht akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Hulpkracht boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Hulpkracht groentekwekerij
 • Hulpkracht kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Ingenieur Landbouwwetenschappen
 • Inspecteur landbouw, visserij
 • Kwaliteitscontroleur landbouwproducten
 • Landbouwtechnicus
 • Manager/directeur boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Medewerker akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Medewerker boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Meewerkend voorman akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Meewerkend voorman boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Monteur landbouwmachines
 • Oogst medewerker
 • Wijnbouwer

Source: Sisyphus ODB