Beroep Manager / directeur luchthaven

Een manager/directeur van een luchthaven plant, leidt en coördineert alle werkzaamheden in en om een vliegveld. Hij/zij is verantwoordelijk voor de dienstverlening van de luchthaven. Een directeur van een luchthaven geeft leiding aan en houdt toezicht op het personeel en zorgt ook voor de werving van nieuw personeel. Hij/zij bepaalt in overleg de marketingstrategie, bepaalt de prijzen van vluchten, controleert of er volgens veiligheids, milieu en kwaliteitseisen gewerkt wordt en beheert de budgetten en de boekhouding. Een directeur van een luchthaven overlegt regelmatig met collega's en vertegenwoordigt de luchthaven bij externen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur luchthaven

 • Plannen, organiseren en coördineren van alle werkzaamheden in en om een luchthaven.
 • Werven van, leiding geven aan, trainen van en toezicht houden op het uitvoerende personeel zodat er efficiënt en volgens beleid gewerkt wordt.
 • Zorgen voor een goede dienstverlening op en om het vliegveld.
 • Controleren of luchthaven voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent kwaliteit, hygiëne en milieu.
 • Bepalen van prijzen van vluchten en een marketingstrategie in overleg met experts.
 • Beheren en coördineren van de boekhouding, budgetten, statistische overzichten en bedrijfscijfers en bepalen van prijzen.
 • Onderhouden van contacten met zowel collega's als externe contacten.

Gerelateerde beroepen directie van klein bedrijf (<50 werknemers)

 • Bedrijfsdirecteur, algemeen directeur 10-50 medewerkers
 • Havenmeester zeehaven
 • Manager/directeur bedrijf in olie- of gaswinning of distributie
 • Manager/directeur distributiecentrum of magazijn
 • Manager/directeur energie- of waterbedrijf
 • Manager/directeur mijnbouwbedrijf
 • Manager/directeur openbaar vervoersbedrijf
 • Manager/directeur tijdschrift, krant, media
 • Manager/directeur zakelijke dienstverlening, anders
 • Plant manager mijnbouw, steenwinning

Source: Sisyphus ODB