Beroep Manager / directeur manege

Een manager/directeur manege plant, organiseert en coördineert de activiteiten binnen een manege. Hij of zij bepaalt de bedrijfs- en marketingstrategie, houdt financiële en operationele gegevens bij en stelt op dat gebied rapporten op. De manager/directeur manege ziet erop toe dat de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften worden nageleefd, bewaakt de kwaliteit van de diensten die geleverd worden en ziet toe op een goede leefomgeving voor de paarden. Hij of zij is verantwoordelijk voor het werven, trainen en begeleiden van de werknemers en houdt toezicht op de alledaagse gang van zaken. De manager/directeur manege zorgt voor aanschaf, onderhoud en reparatie van de machines en uitrusting en voert tevens zelf werkzaamheden uit binnen het bedrijf.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur manege

 • Bepalen van de bedrijfsstrategie, doelstellingen, financiën en diensten.
 • Werven, trainen, leiding geven aan, coördineren en toezicht houden op personeel.
 • Controleren en bewaken van de kwaliteit van de diensten en paarden, ervoor zorgen dat geldende regels worden gevolgd.
 • Financiële en operationele rapporten opmaken.
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften toepassen op de manege.
 • Organiseren van de bedrijfsadministratie.
 • Zorgen voor onderhoud en reparatie van de gebouwen en uitrusting.
 • Meehelpen met uitvoerende werkzaamheden binnen het bedrijf.
 • Erop toezien dat de gezondheid en leefomgeving van de paarden optimaal is door bijvoorbeeld geregeld de veearts en hoefsmid uit te nodigen.

Gerelateerde beroepen dieren

 • Dierentrainer
 • Dierenverzorger (niet bij boerenbedrijf)
 • Fokker huisdieren
 • Hoefsmid
 • Imker
 • Manager/directeur dierenasiel
 • Medewerker ongediertebestrijding
 • Medewerker pelsdierenfokkerij
 • Paardenfokker
 • Paardrij-instructeur
 • Pelsdierenfokker
 • Stalknecht
 • Stalmeester
 • Verzorger laboratoriumdieren

Source: Sisyphus ODB