Beroep Manager / directeur mijnbouwbedrijf

Een manager/directeur van een mijnbouwbedrijf plant, leidt en coördineert alle activiteiten in en om een mijn. Hij/zij is verantwoordelijk voor het onttrekken van stoffen uit de bodem ter verwerking in andere producten of processen. Een directeur van een mijnbouwbedrijf geeft leiding aan en houdt toezicht op het personeel en zorgt ook voor de werving van nieuw personeel. Hij/zij stelt een productiequotum op, controleert of er volgens veiligheidseisen gewerkt wordt, ziet toe op de aanschaf van nieuwe machines, sluit contracten af met afnemers en beheert de budgetten en de boekhouding. Een directeur van een mijn onderhoudt contacten met collega's en externen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur mijnbouwbedrijf

 • Plannen, organiseren en coördineren van alle werkzaamheden in een mijn.
 • Werven van, leiding geven aan, trainen van en toezicht houden op het uitvoerende personeel zodat er efficiënt en volgens beleid gewerkt wordt.
 • Zorgen voor een goed, efficiënt delfingsproces dat voldoet aan veiligheidseisen.
 • Controleren of de mijn voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent kwaliteit, hygiëne en milieu.
 • Afsluiten van contracten met klanten.
 • Beheren en coördineren van de boekhouding, budgetten, statistische overzichten en bedrijfscijfers en bepalen van prijzen.
 • Onderhouden van contacten met zowel collega's als externe contacten.

Gerelateerde beroepen directie van klein bedrijf (<50 werknemers)

 • Bedrijfsdirecteur, algemeen directeur 10-50 medewerkers
 • Havenmeester zeehaven
 • Manager/directeur bedrijf in olie- of gaswinning of distributie
 • Manager/directeur distributiecentrum of magazijn
 • Manager/directeur energie- of waterbedrijf
 • Manager/directeur luchthaven
 • Manager/directeur openbaar vervoersbedrijf
 • Manager/directeur tijdschrift, krant, media
 • Manager/directeur zakelijke dienstverlening, anders
 • Plant manager mijnbouw, steenwinning

Source: Sisyphus ODB