Beroep Manager / directeur overige instelling in de gezondheidszorg

Manager/directeur overige instelling in de gezondheidszorg
Credits: Shutterstock.com

Een manager in de gezondheidszorg plant, coördineert en stuurt de dienstverlening in ziekenhuizen, klinieken, zorginstellingen etc. aan.

Manager/directeur overige instelling in de gezondheidszorg: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur overige instelling in de gezondheidszorg

 • Draagt zorg voor de randvoorwaarden van het medisch proces zodat medische, zakelijke en bestuurlijke doelen kunnen worden gehaald en de dagelijkse werkzaamheden vloeiend kunnen verlopen.
 • Geeft leiding aan klinisch, professioneel, ondersteunend en administratief personeel.
 • Draagt zorg voor werving, selectie, beoordeling en beloning van medewerkers.
 • Houdt het overzicht over de door de zorginstelling geleverde diensten om efficiëntie van de dienstverlening te waarborgen.
 • Ontwikkelt en implementeert nieuwe procedures en beleid om de dienstverlening te optimaliseren.
 • Stelt budgetten vast en bewaakt de financiën.
 • Ontwikkelt en onderhoudt management informatie systemen.
 • Onderhoudt contacten met de medische en verpleegkundige staf.
 • Vertegenwoordigt de instelling, bijv. door het bijwonen van relevante interne vergaderingen en externe besprekingen.
 • Onderhoudt externe contacten, bijv. met de lokale politiek, bedrijven en beroepsverenigingen.

Gerelateerde beroepen medisch specialist

 • Anesthesist
 • Bedrijfsarts, keuringsarts
 • Cardioloog
 • Chirurg
 • Gastro-enteroloog
 • Gynaecoloog
 • Huidspecialist
 • Huisarts
 • Hygiënist, gezondheidsofficier
 • Klinisch geneticus
 • Manager/directeur ziekenhuis
 • Medisch specialist, anders
 • Optisch specialist
 • Patholoog
 • Plastisch chirurg
 • Psychiater
 • Radioloog
 • Tandarts, tandarts-chirurg
 • Uroloog

Source: Sisyphus ODB