Beroep Manager / directeur overige instelling in de gezondheidszorg

Manager/directeur overige instelling in de gezondheidszorg
Credits: Shutterstock.com

Een manager in de gezondheidszorg plant, coördineert en stuurt de dienstverlening in ziekenhuizen, klinieken, zorginstellingen etc. aan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur overige instelling in de gezondheidszorg

 • Draagt zorg voor de randvoorwaarden van het medisch proces zodat medische, zakelijke en bestuurlijke doelen kunnen worden gehaald en de dagelijkse werkzaamheden vloeiend kunnen verlopen.
 • Geeft leiding aan klinisch, professioneel, ondersteunend en administratief personeel.
 • Draagt zorg voor werving, selectie, beoordeling en beloning van medewerkers.
 • Houdt het overzicht over de door de zorginstelling geleverde diensten om efficiëntie van de dienstverlening te waarborgen.
 • Ontwikkelt en implementeert nieuwe procedures en beleid om de dienstverlening te optimaliseren.
 • Stelt budgetten vast en bewaakt de financiën.
 • Ontwikkelt en onderhoudt management informatie systemen.
 • Onderhoudt contacten met de medische en verpleegkundige staf.
 • Vertegenwoordigt de instelling, bijv. door het bijwonen van relevante interne vergaderingen en externe besprekingen.
 • Onderhoudt externe contacten, bijv. met de lokale politiek, bedrijven en beroepsverenigingen.

Gerelateerde beroepen medisch specialist

 • Anesthesist
 • Bedrijfsarts, keuringsarts
 • Cardioloog
 • Chirurg
 • Gastro-enteroloog
 • Gynaecoloog
 • Huidspecialist
 • Huisarts
 • Hygiënist, gezondheidsofficier
 • Klinisch geneticus
 • Manager/directeur ziekenhuis
 • Medisch specialist, anders
 • Optisch specialist
 • Patholoog
 • Plastisch chirurg
 • Psychiater
 • Radioloog
 • Tandarts, tandarts-chirurg
 • Uroloog

Source: Sisyphus ODB