Beroep Manager / directeur ROC

Een manager/directeur ROC plant, organiseert en coördineert de activiteiten en programma's van de onderwijsinstelling. Hij of zij is verantwoordelijk voor het vertalen van de onderwijsvisie naar onderwijskundig-, financieel- en personeelsbeleid. Een manager/directeur ROC bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stuurt afdelingshoofden, docenten en ondersteunende medewerkers aan. Hij of zij draagt zorg voor een veilige en constructieve omgeving voor medewerkers en leerlingen. Een manager/directeur ROC is verantwoordelijk voor het werven, trainen, evalueren en begeleiden van de werknemers en onderhoudt de contacten met het bestuur, medezeggenschapsraden en vertegenwoordigers uit het onderwijs. Hij of zij volgt ontwikkelingen binnen het onderwijs op de voet en informeert en heeft een informerende en adviserende rol richting het bestuur.

Manager/directeur ROC: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur roc

 • Het vertalen van de onderwijsvisie naar concreet schoolbeleid en onderwijsprogramma's.
 • Leiding geven aan de medewerkers binnen het ROC.
 • Werven, trainen en begeleiden van medewerkers.
 • Het toetsen en beoordelen van onderwijsprogramma's, leerdoelen en onderwijsmaterialen en kwaliteit bewaken.
 • Zorgdragen voor een veilige, constructieve leeromgeving.
 • Contacten onderhouden met het bestuur, leden van de medezeggenschapsraad en externe partijen in het onderwijsveld.
 • Het volgen van ontwikkelingen binnen het onderwijs.
 • Het bestuur adviseren over het beleid.
 • Het opstellen van operationele en financiële rapporten.

Gerelateerde beroepen beroepsonderwijs

 • Docent mbo
 • Hoofd van een basisschool
 • mbo/vmbo-docent agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • mbo/vmbo-docent algemene programma's, geen specifiek gebied
 • mbo/vmbo-docent economie, psychologie, pedagogiek
 • mbo/vmbo-docent maatschappelijk werk, sociale wetenschappen
 • mbo/vmbo-docent onderwijskunde en lerarenopleiding
 • mbo/vmbo-docent overige vakgebieden
 • mbo/vmbo-docent rechten, management, bedrijfsadministratie
 • mbo/vmbo-docent talen, geschiedenis
 • mbo/vmbo-docent technische vakken
 • mbo/vmbo-docent verpleegkundige, verzorgende, paramedische vakken
 • mbo/vmbo-docent welzijn, gezondheid
 • mbo/vmbo-docent wiskunde, natuurwetenschappen, informatica

Source: Sisyphus ODB