Beroep Manager / directeur school voor middelbaar onderwijs

Manager/directeur school voor middelbaar onderwijs
Credits: Shutterstock.com

Een rector VO heeft de leiding over onderwijskundige en administratieve taken die nodig zijn om een openbare, bijzondere of particuliere VO-school te besturen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur school voor middelbaar onderwijs

 • Ontwikkelt en implementeert beleid en strategieën om de missie uit te voeren.
 • Stelt onderwijsdoelstellingen en standaarden vast.
 • Bestuurt en coördineert de onderwijskundige, administratieve en financiële zaken van een school.
 • Houdt toezicht op het personeel, inclusief leidinggevenden, ondersteunend personeel, docenten, decanen, bibliotheekmedewerkers, etc.
 • Ziet toe op de ordehandhaving binnen de school.
 • Evalueert het werk van docenten, bijv. door klassenbezoek, het observeren van lesmethoden, het beoordelen van lesdoelen en lesmateriaal.
 • Heeft de leiding over werving en training van personeelsleden.
 • Ziet toe op het onderhoud van de schoolfaciliteiten.
 • Stelt rapporten op over verschillende onderwerpen, zoals aanwezigheid, activiteiten, planning en personeelsdossiers.
 • Vertegenwoordigt de school op bijeenkomsten, bijv. bijeenkomsten in de wijk.
 • Promoot de school, bijv. d.m.v. publiciteit en contacten met andere organisaties.

Gerelateerde beroepen middelbaar onderwijs

 • Docent VO
 • VO-docent agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • VO-docent algemene programma's, geen specifiek gebied
 • VO-docent biowetenschappen, biologie, medicijnen, zorg
 • VO-docent commerciële, economische, administratieve vakken
 • VO-docent maatschappelijk werk, sociale wetenschappen
 • VO-docent onderwijskunde en lerarenopleiding
 • VO-docent overige vakgebieden
 • VO-docent rechten, management, bedrijfsadministratie
 • VO-docent talen, geschiedenis
 • VO-docent technische vakken
 • VO-docent welzijn, gezondheid
 • VO-docent wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie, dierenverzorging

Source: Sisyphus ODB