Beroep Manager / directeur tijdschrift, krant, media

Een directeur tijdschrift/krant/ plant, leidt, controleert en coördineert alle werkzaamheden van een uitgeverij. Hij/zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en levering van kwalitatief hoogwaardige producten zoals tijdschriften en kranten. Een directeur van een tijdschrift/krant geeft leiding aan en houdt toezicht op het personeel en zorgt ook voor de werving van nieuw personeel. Hij/zij zorgt er voor dat het aanbod in het tijdschrift/krant past bij de doelgroep, houdt ontwikkelingen bij in maatschappij, sluit contracten af met distributeurs en afnemers, zorgt voor de promotie van het tijdschrift/de krant, bepaalt de prijzen van het tijdschrift/de krant en beheert de budgetten en de boekhouding. Een directeur van een krant/tijdschrift overlegt regelmatig met collega's en externe belanghebbenden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur tijdschrift, krant, media

 • Plannen, organiseren, controleert en coördineren van alle werkzaamheden in een uitgeverij.
 • Werven van, leiding geven aan, trainen van en toezicht houden op het uitvoerende personeel zodat er efficiënt en volgens beleid gewerkt wordt.
 • Zorgen voor kwalitatief goede en interessante tijdschriften/kranten.
 • Aansluiten van inhoud krant/tijdschrift op wensen van de doelgroep.
 • Zorgen dat de inhoud van de krant/het tijdschrift inhoudelijke correct en geverifieerd is.
 • Afsluiten van lucratieve contracten met distributeurs en afnemers.
 • Bepalen van prijzen en bijbehorende promotie in overleg met experts.
 • Beheren en coördineren van de boekhouding, budgetten, statistische overzichten en bedrijfscijfers.
 • Onderhouden van contacten en overleggen met zowel collega's als externe contacten.

Gerelateerde beroepen directie van klein bedrijf (<50 werknemers)

 • Bedrijfsdirecteur, algemeen directeur 10-50 medewerkers
 • Havenmeester zeehaven
 • Manager/directeur bedrijf in olie- of gaswinning of distributie
 • Manager/directeur distributiecentrum of magazijn
 • Manager/directeur energie- of waterbedrijf
 • Manager/directeur luchthaven
 • Manager/directeur mijnbouwbedrijf
 • Manager/directeur openbaar vervoersbedrijf
 • Manager/directeur zakelijke dienstverlening, anders
 • Plant manager mijnbouw, steenwinning

Source: Sisyphus ODB