Beroep Manager / directeur vee-, dierenhouderij

Een manager/directeur vee-, dierhouderij plant, organiseert en coördineert de activiteiten en productie van een vee-, dierhouderij. Hij of zij bepaalt de bedrijfs- en marketingstrategie, houdt financiële en operationele gegevens bij en stelt op dat gebied rapporten op. De manager/directeur vee-, dierhouderij ziet erop toe dat de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en bewaakt de kwaliteit van de producten. Hij of zij is verantwoordelijk voor het werven, trainen en begeleiden van de werknemers en houdt toezicht op de alledaagse gang van zaken. De manager/directeur vee-, dierhouderij zorgt voor aanschaf, onderhoud en reparatie van de machines en uitrusting en voert tevens zelf werkzaamheden uit binnen het bedrijf.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur vee-, dierenhouderij

 • Bepalen van de bedrijfsstrategie, doelstellingen, financiën en productie.
 • Bepalen van het type, de intensiteit en volgorde van de activiteiten van het boerenbedrijf.
 • Werven, trainen, leiding geven aan, coördineren en toezicht houden op personeel.
 • Controleren en bewaken van de kwaliteit van de producten, ervoor zorgen dat geldende regels worden gevolgd.
 • Bepalen van marketingstrategieën, de producten van de boerderij op de markt brengen en organiseren van de verkoop.
 • Gegevens bijhouden van de productie en financiële en operationele rapporten opmaken.
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften toepassen op het terrein van het boerenbedrijf.
 • Organiseren van de bedrijfsadministratie.
 • Zorgen voor onderhoud en reparatie van de gebouwen, machines en uitrusting.
 • Meehelpen met uitvoerende werkzaamheden op de boerderij.

Gerelateerde beroepen veeteelt

 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Dierenarts
 • Dierenartsassistent(e)
 • Dierenhouder, andere dieren
 • Herder koeien of schapen
 • Hulpkracht vee-arts
 • Hulpkracht veefokkerij
 • Hulpkracht veehouderij
 • Inspecteur vee, dieren
 • KI-inseminator
 • Kwaliteitscontroleur vee, vlees, vis
 • Landbouwkundig adviseur
 • Manager/directeur akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Manager/directeur dierenfokbedrijf
 • Medewerker veehouderij
 • Monteur veeteeltmachines
 • Pluimveehouder, pluimveefokker
 • Varkenshouder, varkensfokker
 • Veearts
 • Veearts-chirurg
 • Veefokker
 • Veehandelaar
 • Veehouder
 • Veehouder (hobby)
 • Veehouder-kaasmaker of andere zuivelproducten
 • Veeteelt consulent

Source: Sisyphus ODB