Beroep Manager / directeur weg-, rail-, luchtvervoersbedrijf

Een manager/directeur van een weg-, rail-, luchtvervoersbedrijf plant, leidt, controleert en coördineert alle werkzaamheden van een weg-, rail-, luchtvervoersbedrijf. Hij/zij is verantwoordelijk voor een snelle en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening van het weg-, rail-, luchtvervoersbedrijf. Een directeur van een weg-, rail-, luchtvervoersbedrijf geeft leiding aan en houdt toezicht op het personeel en zorgt ook voor de werving van nieuw personeel. Hij/zij bepaalt de prijzen van het vervoer, controleert of er volgens veiligheids, milieu en kwaliteitseisen gewerkt wordt, en beheert de budgetten en de boekhouding. Een directeur van een weg-, rail-, luchtvervoersbedrijf overlegt regelmatig met collega's en externe belanghebbenden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur weg-, rail-, luchtvervoersbedrijf

  • Plannen, organiseren, controleert en coördineren van alle werkzaamheden in een weg-, rail-, luchtvervoersbedrijf.
  • Werven van, leiding geven aan, trainen van en toezicht houden op het uitvoerende personeel zodat er efficiënt en volgens beleid gewerkt wordt.
  • Zorgen voor een goede dienstverlening van het weg-, rail-, luchtvervoersbedrijf.
  • Controleren of weg-, rail-, luchtvervoersbedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent kwaliteit, hygiëne en milieu.
  • Bepalen van de prijzen van het vervoer.
  • Beheren en coördineren van de boekhouding, budgetten, statistische overzichten en bedrijfscijfers.
  • Onderhouden van contacten en overleggen met zowel collega's als externe contacten.

Gerelateerde beroepen afdelingsmanager

  • Hoofd afdeling communicatie
  • Hoofd afdeling, anders

Source: Sisyphus ODB