Beroep manegebeheerder

Manegebeheerders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse exploitatie van de manege, de leiding van het personeel, de verzorging van de paarden, alle aspecten van de gezondheid en veiligheid en de omgang met klanten en eigenaren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beginselen van projectbeheer

  Verschillende onderdelen en stadia van projectbeheer.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Beheer van klantrelaties

  De klantgerichte managementbenadering en basisprincipes van succesvolle klantrelaties die zich richten op interacties met klanten zoals technische ondersteuning, klantenservice, after-sales support en directe communicatie met de klant.

 • Agrarisch bedrijfsbeheer

  Beschikken over inzicht in de zakelijke beginselen voor productie in de landbouw en de afzet van haar producten.

 • Soorten vee

  Soorten vee en relevante genetica.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Bioveiligheid

  Zich bewust zijn van de algemene beginselen van het concept bioveiligheid en in het bijzonder van de regels ter preventie van ziekten in geval van een epidemie die de volksgezondheid in gevaar brengt.

Vaardigheden

 • Vee beheren

  Beheren van productieprogramma's, geboorteplannen, verkoop, inkooporders, materialen, apparatuur, huisvesting, locatie- en veebeheer. Beheren van de vernietiging van de betrokken dieren op humane wijze en in overeenstemming met de nationale wetgeving. Volgen van de zakelijke eisen en de integratie in kwalitatief onderzoek en kennisoverdracht.

 • Veeziekten controleren

  De verspreiding van ziekten en parasieten bij kuddes beheersen, door vaccinatie en medicatie en door zieke dieren af te zonderen.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen

  Ervoor zorgen dat de hygiënische procedures in agrarische omgevingen worden gevolgd, rekening houdend met de voorschriften voor specifieke actiegebieden zoals dieren, planten, plaatselijke landbouwproducten, enz.

 • Vee fokken

  Vee, zoals runderen, pluimvee en honingbijen, houden en fokken. Gebruik maken van erkende fokpraktijken om te streven naar een voortdurende verbetering van de veestapel.

 • Boerderijen onderhouden

  Boerderijfaciliteiten zoals omheiningen, watervoorziening en buitengebouwen onderhouden.

 • Vee selecteren

  Merken, sorteren en scheiden van dieren op doel en bestemming, rekening houdend met de conditie van het dier en de toepasselijke wetgeving

 • Leiding geven aan agrarisch personeel

  Personeel in dienst nemen en leiden. Dit omvat het definiëren van de functiebehoeften van de organisatie en van de criteria en het wervingsproces. De competenties van het personeel ontwikkelen op basis van de huidige en toekomstige behoeften van de onderneming en individuele personen. De gezondheid en veiligheid van het personeel waarborgen, dit betekent onder meer alle relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures toepassen en voor een regelmatige opvolging zorgen.

 • Zelfstandig werken in de agrarische sector

  Zelfstandig taken uitvoeren inzake de productie van vee en dieren door beslissingen te nemen zonder hulp van anderen. Taken afhandelen en problemen aanpakken zonder hulp van buitenaf.

Optionele kennis en vaardigheden

gebitsaandoeningen bij paarden productieondernemingen beheren over prijzen onderhandelen raspaarden aankopen training van jonge paarden stallen schoonmaken jonge paarden africhten transportvoertuigen voor paarden weilanden onderhouden begrotingsbeginselen paarden verzorgen hoefijzers bevestigen werkgerelateerde berekeningen in de landbouw uitvoeren rasspecifiek gedrag van paarden voortplanting van vee activiteiten na hoefbekapping uitvoeren paardenhoeven prepareren paardenevenementen beheren voortbeweging van dieren analyseren helpen bij de geboorte van dieren paarden trainen beginselen van veilig paardrijden boerderij-inrichting voorstellen onafhankelijke operationele besluiten nemen agrotoerisme goederen bestellen voetverzorgingsvereisten van paarden beoordelen hoefsmidgereedschap en -benodigdheden maken landbouwmachines gebruiken

Source: Sisyphus ODB