Beroep Marktanalist

Een marktanalist doet onderzoek naar potentieel interessante markten en klanten voor organisaties. Daarnaast houdt een marktanalist zich bezig met het onderzoeken van de populariteit van producten, trends, het imago van een bedrijf en de tevredenheid van klanten. Een marktanalist kan intern bij een bedrijf werkzaam zijn of werken voor een (onderzoeks)bureau. Een marktanalist gaat eerst in gesprek met een (mogelijke) opdrachtgever om de onderzoeksbehoefte vast te stellen. Vervolgens stelt hij een onderzoeksvoorstel op met daarin de onderzoeksvragen, de onderzoeksmethode, planning en het financiële plaatje. De marktanalist analyseert de resultaten van het onderzoek en verwerkt deze in een rapport. In dit rapport schrijft hij of zij ook (praktisch relevante) conclusies en aanbevelingen. De marktanalist bespreekt de resultaten, conclusies en aanbevelingen met de opdrachtgever.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken marktanalist

  • Uitvoeren van marktonderzoek voor organisaties.
  • Voeren van gesprekken met de opdrachtgever voor het vaststellen van de onderzoeksbehoefte.
  • Opstellen van een helder onderzoeksvoorstel.
  • Formuleren van onderzoeksvragen.
  • Opstellen van planning en de begroting van het onderzoek.
  • Analyseren van de resultaten van het onderzoek.
  • Een onderzoekrapportage schrijven.
  • Voeren van eindgesprek met de opdrachtgever.

Gerelateerde beroepen marketing

  • Merkenmanager, productmanager

Source: Sisyphus ODB