Beroep Marktonderzoeker

Een marktonderzoeker doet onderzoek naar potentieel interessante markten en klanten voor organisaties. Daarnaast houdt de marktonderzoeker zich bezig met het onderzoeken van de populariteit van producten, trends, het imago van een bedrijf en de tevredenheid van klanten. Een marktonderzoeker kan intern bij een bedrijf werkzaam zijn of werken voor een (onderzoeks)bureau. Een marktonderzoeker gaat eerst in gesprek met een (mogelijke) opdrachtgever om de onderzoeksbehoefte vast te stellen. Vervolgens stelt hij een onderzoeksvoorstel op met daarin de onderzoeksvragen, de onderzoeksmethode, planning en het financiële plaatje. De marktonderzoeker analyseert de resultaten van het onderzoek en verwerkt deze in een rapport. In dit rapport schrijft hij ook (praktisch relevante) conclusies en aanbevelingen. De marktonderzoeker bespreekt vervolgens de resultaten, conclusies en aanbevelingen met de opdrachtgever.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken marktonderzoeker

 • Uitvoeren van marktonderzoek voor organisaties.
 • Voeren van gesprekken met de opdrachtgever voor het vaststellen van de onderzoeksbehoefte.
 • Opstellen van een helder onderzoeksvoorstel.
 • Formuleren van onderzoeksvragen.
 • Opstellen van planning en de begroting van het onderzoek.
 • Analyseren van de resultaten van het onderzoek.
 • Een onderzoekrapportage schrijven.
 • Voeren van eindgesprek met de opdrachtgever.

Gerelateerde beroepen onderzoek

 • Demograaf
 • Milieu onderzoeker
 • Onderzoeker agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • Onderzoeker economie, bedrijfseconomie
 • Onderzoeker journalistiek, media, communicatie
 • Onderzoeker juridische, bestuurlijke vakken
 • Onderzoeker letteren, geschiedenis, theologie, filosofie
 • Onderzoeker maatschappelijk werk
 • Onderzoeker medische en gezondheidswetenschappen, farmacie
 • Onderzoeker natuurwetenschappen en biologie
 • Onderzoeker overige vakgebieden
 • Onderzoeker psychologie, pedagogiek
 • Onderzoeker techniek, transport, logistiek
 • Onderzoeker vrijetijd- en hotelmanagement, gastronomie
 • Onderzoeker wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie
 • Statisticus
 • Statistisch analist
 • Wetenschappelijk onderzoeker
 • Wiskundige

Source: Sisyphus ODB