Beroep marshaller

Marshallers geven signalen aan piloten om ze te helpen bij het draaien, vertragen, stoppen en uitschakelen van motoren. Zij leiden vliegtuigen tot hun parkeerplaats of tot de start- en landingsbaan. Ze geven ook aanwijzingen aan de piloten vanuit een ‘follow-me’-auto.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gevaren van marshallingactiviteiten

  Inzicht hebben in de gevaren en moeilijkheden die gepaard gaan met marshallingactiviteiten, met inbegrip van lawaai, stof, uitwijken of aanrijdingen van voertuigen.

 • Marshallingsignalen voor vliegtuigen

  De arm- en handgebaren die worden gebruikt om luchtvaartuigen aan te sturen volgens de officiële marshalling-procedures.

 • Regelgeving voor burgerluchtvaart

  Kennis hebben van de regelgeving, regels en signalen van de burgerluchtvaart, met inbegrip van de rangeersignalen.

 • Veiligheidsvereisten voor platformen

  Grondig inzicht in de voorschriften en procedures inzake veiligheid bij platformen.

Vaardigheden

 • Follow-me-wagens besturen

  Rijden met het "volg me" -voertuig op een veilige en efficiënte manier om het vliegtuig door een aangewezen gebied te leiden.

 • Zorgen voor efficiënte communicatie met luchtverkeersdiensten

  Zorgen voor efficiënte communicatie met luchtverkeersdiensten in verband met de bewegingszones van luchthavens. De procedures binnen het netwerk volgen.

 • Noodzakelijke procedures voor opstijgen uitvoeren

  Een reeks handelingen uitvoeren voor de start van het vliegtuig; dit omvat het starten van de hoofd- en hulpmotoren, het correct positioneren van de wiggen, FOD-controle, het loskoppelen van de GPU enz.

 • Noodzakelijke controles uitvoeren alvorens een vliegtuig naar de opstelplaats te brengen

  Een reeks standaardcontroles uitvoeren voordat een vliegtuig op een bepaalde plaats wordt geparkeerd; de dienstuitrusting controleren en controleren op olie-/brandstoflekken; activiteiten op aangrenzende plaatsen controleren, enz.

 • In een luchtvaartteam werken

  Werk vol vertrouwen in een groep in de algemene luchtvaartdiensten, waarbij elk individu op zijn eigen bevoegdheidsniveau actief is om een gemeenschappelijk doel te bereiken, zoals een goede interactie met de klant, veiligheid van de luchtvaart en het onderhoud van luchtvaartuigen.

 • Radioapparatuur gebruiken

  Het opzetten en exploiteren van radioapparatuur en toebehoren, zoals omroepconsoles, versterkers en microfoons. Inzicht in de basiskennis van de taal van de radio-operator en, zo nodig, instructies voor de correcte bediening van de radioapparatuur.

 • Luchthavennormen en -voorschriften toepassen

  Kennen en toepassen van de geaccepteerde normen en voorschriften voor Europese luchthavens. Kennis toepassen om de luchthavenregels, voorschriften en het veiligheidsplan van de luchthaven handhaven.

 • Veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren

  Bedreigingen van de veiligheid op de luchthaven in kaart brengen en procedures toepassen om deze op een snelle, veilige en efficiënte manier tegen te gaan.

 • Gehoor geven aan instructies van de luchtverkeersleiding

  Handelen in overeenstemming met de instructies van luchtverkeersleiders.

Optionele kennis en vaardigheden

omgaan met brandstoffen ict-systemen gebruiken werkgerelateerde verslagen schrijven reageren op veranderende navigatieomstandigheden signalisatieverslagen schrijven

Source: Sisyphus ODB