Beroep materiaalkundige

Materiaalkundigen plannen en gebruiken software om structurele analyses uit te voeren, waaronder statische, stabiliteits- en vermoeiingsanalyses op diverse machines. Zij ontwikkelen analyses van primaire en secundaire structuren. Zij stellen technische rapporten op om hun analyseresultaten te documenteren, nemen deel aan ontwerpbeoordelingen en bevelen procesverbeteringen aan. Zij helpen ook bij de ontwikkeling van plannen voor structurele tests.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Multimediasystemen

  De methoden, procedures en technieken met betrekking tot de werking van multimediasystemen, gewoonlijk een combinatie van software en hardware, die verschillende soorten media, zoals video en audio, presenteren.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • ICT-softwarespecificaties

  De kenmerken, het gebruik en de werking van diverse softwareproducten zoals computerprogramma’s en toepassingssoftware.

 • CAE-software

  De software voor de uitvoering van analysetaken op het gebied van de computergestuurde techniek (CAE), zoals Finite Element Analysis en Computional Fluid Dynamics.

 • 3D-modellering

  Het proces van de ontwikkeling van een wiskundige weergave van elk driedimensionaal oppervlak van een object via gespecialiseerde software. Het product wordt een 3D-model genoemd. Het kan worden weergegeven als een tweedimensionaal beeld door middel van een proces (3D-weergave), of gebruikt in een computersimulatie van fysieke verschijnselen. Het model kan ook fysiek worden aangemaakt met behulp van 3D-printapparatuur.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Materiaalmechanica

  Het gedrag van vaste voorwerpen bij blootstelling aan belastingen en spanningen, alsmede de wijze van berekenen van deze belastingen en spanningen.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

Vaardigheden

 • Productverbeteringen aanbevelen

  Aanbevelingen inzake productwijzigingen en procesverbeteringen aanbevelen.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Stressanalyserapporten schrijven

  Schrijven van een rapport met al uw bevindingen die u tijdens de stressanalyse tegenkwam. Noteren van prestaties, mislukkingen en andere conclusies.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

 • Virtueel model van een product maken

  Maak een wiskundig of driedimensionaal gecomputeriseerd grafisch model van het product door gebruik te maken van een CAE-systeem of een rekenmachine.

 • Computergestuurde technische systemen gebruiken

  Computerondersteunde engineering-software gebruiken voor het uitvoeren van stresstesten op het gebied van technische ontwerpen.

 • Stressbestendigheid van producten analyseren

  Het vermogen van producten om stress te verdragen opgelegd door temperatuur, belastingen, beweging, trillingen en andere factoren analyseren met behulp van mathematische formules en computersimulaties.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

Optionele kennis en vaardigheden

procedures voor materiaaltests ontwikkelen fysiek model van een product bouwen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie fietsmechanica vliegtuigmechanica berichten over analyseresultaten fysieke stresstests op modellen uitvoeren mechanica van treinen mechanica van vaartuigen elektrotechniek rapporten presenteren assisteren bij wetenschappelijk onderzoek mechanica van motorvoertuigen 3d-afbeeldingen maken

Source: Sisyphus ODB