Beroep matroos-motordrijver

Matrozen-motordrijvers verrichten werkzaamheden die verband houden met de dekdienst van een binnenvaartschip. Zij gebruiken hun ervaring aan boord van een gemotoriseerd binnenvaartschip als gewoon bemanningslid en hebben een basiskennis van motoren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Motoronderdelen

  Kennis van de verschillende motoronderdelen en de werking en het onderhoud ervan. Begrijpen wanneer herstellingen en vervanging nodig zijn.

 • Bouw van binnenwaterschepen

  Begrip van de bouw van binnenvaartschepen. Constructie in overeenstemming met de bouwwetgeving.

 • Elektrische systemen die worden gebruikt bij vervoer

  Beschikken over inzicht in de werking van elektrische systemen, hun specificaties en hun toepassing in bedrijfsvoering en systemen voor het vervoer van goederen en personen.

 • Beginselen van werktuigbouwkunde

  Beschikken over inzicht in de beginselen van werktuigbouwkunde, fysica en materiaalkunde.

 • Bediening van verschillende motoren

  Beschikken over kennis van eigenschappen, onderhoudsvoorschriften en bedieningsprocedures voor diverse soorten motoren, waaronder gasgestookte motoren, diesel- en elektromotoren en stoomaangedreven machines.

 • Brandstoffen voor vaartuigen

  Beschikken over kennis van, en inzicht in de eigenschappen van brandstoffen en smeermiddelen en de gegevens over aan boord van uiteenlopende soorten vaartuigen aanwezige brandstoffen.

 • Beginselen van verbrandingsmotoren

  Basiskennis van en inzicht in verschillende soorten motoren en hun bouw en prestaties.

Vaardigheden

 • Machinekamers van vaartuigen bedienen

  De machinekamer van de vaartuigen gebruiken en onderhouden. Bediening van de hoofdmachinekamer waar de motor en de voortstuwingsinstallatie zich bevinden.

 • Vaartuigen aanmeren

  Standaardprocedures voor het aanmeren van schepen volgen. Beheren van de communicatie tussen het schip en de wal.

 • Apparatuur voor navigatieactiviteiten gereedmaken

  Voorbereiden en bedienen van de hoofd- en hulpapparatuur ter ondersteuning van de navigatie-activiteiten. Opzetten en monitoren van checklists en volgen van de implementatieprocedures.

 • Oefeningen om veiligheid te garanderen uitvoeren

  Veiligheidsoefeningen organiseren en uitvoeren; de veiligheid waarborgen in potentieel gevaarlijke situaties.

 • Machinekamers klaarmaken voor gebruik

  De hoofdmotor en hulpmotoren voorbereiden en starten; de machines in de machinekamer vóór het vertrek voorbereiden; de startprocedures kennen en volgens checklist uitvoeren.

 • Ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen

  Schepen, scheepsonderdelen, en uitrusting inspecteren; ervoor zorgen dat deze voldoen aan de normen en specificaties.

 • Vaartuigen losmaken

  Volgen van standaardprocedures voor het losmaken van vaartuigen. De communicatie tussen het schip en de wal beheren.

 • Voorschriften toepassen op vrachtvervoersdiensten

  Kennis tonen van relevante lokale, nationale, Europese en internationale voorschriften, normen en codes betreffende de exploitatie van het goederenvervoer.

 • Verschillende soorten schepen onderscheiden

  De verschillende scheepstypen die in het Europese zeevervoer gebruikelijk zijn, herkennen en benoemen; de verschillende kenmerken, constructiedetails en tonnagecapaciteiten van de verschillende schepen kennen en benoemen.

 • Storingen in motoren opsporen

  Storingen in machines opsporen en doeltreffend verhelpen . Acties ondernemen om materiële schade te voorkomen; schadebeheersing uitoefenen.

 • Hoofdmotoren klaarmaken voor navigatieactiviteiten

  Voorbereiden en bedienen van de belangrijkste motoren voor navigatieactiviteiten. Opstellen en monitoren van checklists en de procedures volgen.

 • Activiteiten van pompsystemen controleren

  De pompactiviteiten, de ballast en de ladingpompsystemen controleren, naast het volgen van de vereiste maatregelen van de bemanning.

 • Controlesystemen van vaartuigen beheren

  Controlesystemen van vaartuigen kennen, gebruiken, testen en onderhouden. Elektronische onderdelen van de controlesystemen van vaartuigen onderhouden en zo nodig herstellen.

 • Voorschriften inzake scheepsmotoren toepassen

  De voorschriften met betrekking tot de scheepsmotoren begrijpen en deze voorschriften toepassen voor het onderhoud en de bediening van motoren.

 • Schade aan elektrische toestellen aan boord voorkomen

  Elektrische toestellen aan boord beschermen, onregelmatigheden en storingen in de elektrotechniek van schepen opsporen.

 • Motorprestaties evalueren

  Het lezen en begrijpen van technische handleidingen en publicaties; testmotoren om de motorprestaties te evalueren.

 • Onderdelen van vaartuigen reinigen

  Reinig machinekamers en componenten van vaartuigen met gebruik van passende reinigingsmaterialen; zorg voor naleving van milieuwetgeving.

 • Machinekamers van vaartuigen onderhouden

  De motoren en machinekameruitrusting van een vaartuig onderhouden. Voorafgaande controles verrichten vóór het vertrek en regelmatige controles uitvoeren tijdens de reis.

Optionele kennis en vaardigheden

beschikken over computervaardigheden zelfvertrouwen tonen betrouwbaar handelen checklists volgen in een watertransportteam werken zwemmen diensten op een flexibele manier uitvoeren verschillende communicatiekanalen gebruiken

Source: Sisyphus ODB