Beroep mechatronicus

Mechatronici werken samen met ingenieurs bij de ontwikkeling van mechatronische apparaten en toepassingen door een combinatie van mechanica, elektronica en computertechniek. Zij bouwen, testen, installeren en kalibreren mechatronica en lossen technische problemen op.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Automatiseringstechnologie

  Het geheel van technologieën die een proces, systeem of apparaat automatisch doen werken door het gebruik van regelsystemen.

 • Robotica

  De tak van engineering die betrekking heeft op het ontwerp, de bediening, de productie en het gebruik van robots. De robotica maakt deel uit van de werktuigbouw, de elektrotechniek en de computerwetenschappen en overlapt met de mechatronica en de automatiseringstechniek.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Elektrotechniek

  Beschikken over inzicht in elektrotechniek, een vakgebied dat zich bezighoudt met onderzoek en toepassingen op het gebied van elektriciteit, elektronica en elektromagnetisme.

 • Schakelschema’s

  Lees en begrijp de schakelschema’s, die de aansluitingen tussen de apparaten laten zien, zoals stroom- en signaalaansluitingen.

 • Regeltechniek

  Subdiscipline van engineering die zich richt op het sturen van het gedrag van systemen door het gebruik van sensoren en actuatoren.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Mechatronica

  Multidisciplinair technisch gebied dat principes van de elektrotechniek, de telecommunicatie, de regeltechniek, de computertechniek en de werktuigbouw combineert bij productontwerp en fabricageprocessen. De combinatie van deze technische gebieden draagt bij aan het ontwerpen en ontwikkelen van ‘slimme’ apparaten en helpt een optimale balans te bereiken tussen mechanische structuur en besturing.

 • Computertechniek

  Technische discipline die computerwetenschap combineert met elektrotechniek om computerapparatuur en -software te ontwikkelen. Computertechniek houdt zich bezig met elektronica, softwareontwerp en de integratie van hardware en software.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Mechatronische conceptontwerpen simuleren

  Mechatronische conceptontwerpen simuleren door het creëren van mechanische modellen en het uitvoeren van analyses van tolerantiegrenzen.

 • Mechatronische apparatuur installeren

  Apparatuur installeren die wordt gebruikt voor de automatisering van een specifieke machine of apparaat.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Assisteren bij wetenschappelijk onderzoek

  Ingenieurs of wetenschappers assisteren bij het uitvoeren van experimenten, het uitvoeren van analyses, het ontwikkelen van nieuwe producten of processen, het construeren van theorie en kwaliteitscontrole.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Mechatronische eenheden assembleren

  Mechatronische eenheden assembleren met behulp van mechanische, pneumatische, hydraulische, elektrische, elektronische en IT-technologiesystemen en -componenten. Metalen bewerken en vastmaken met behulp van las- en soldeertechnieken, lijm, schroeven en klinknagels. Bedrading installeren. Rijsystemen, sensoren, actuatoren en transducers installeren. Schakelaars, bedieningsapparaten, behuizingen en bescherming monteren.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Mechatronische eenheden testen

  Testen van mechatronische eenheden met behulp van geschikte apparatuur. Gegevens verzamelen en analyseren. De prestaties van het systeem controleren en evalueren en indien nodig maatregelen nemen.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Veiligheidsnormen in industriële contexten volgen

  De veiligheidsprocedures en -normen voor de industriële context in acht nemen, met name waar het gaat om machines.

Optionele kennis en vaardigheden

op de hoogte blijven van de digitale transformatie van industriële processen cad-software opto-elektronica micromechatronische techniek telecommunicatietechniek mechatronische apparatuur onderhouden optische techniek cae-software een cnc-controller programmeren consumentenelektronica regelsystemen voor machines opzetten cam-software gebruiken machines monteren technische rapporten schrijven elektromechanica robotinstallaties afstellen controlesystemen voor automatische uitrusting onderhouden storingen aan apparatuur oplossen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden mechatronische instrumenten ijken automatische machines controleren firmware programmeren technische principes onderzoeken machines vervangen pneumatiek hydraulica software installeren nieuwe producten in de productie integreren automatiseringscomponenten installeren opto-elektronische apparaten technische communicatievaardigheden toepassen hardware installeren programmeerbare logische besturingseenheid

Source: Sisyphus ODB