Beroep medewerker autoleasebedrijf

Medewerkers autoleasebedrijf vertegenwoordigen bedrijven die betrokken zijn bij de financiering van voertuigen en bieden passende leasingregelingen en aanvullende diensten in verband met het voertuig. Zij documenteren transacties, verzekeringen en termijnen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten voertuigen

  Informatieveld dat systemen voor de indeling van verhuurders onderscheidt, onder meer op basis van soorten en klassen voertuigen en hun werking en onderdelen.

 • Eigenschappen van huurcontracten

  De bepalingen in leasecontracten, de soorten leaseovereenkomsten en hun voor- en nadelen.

 • Autobediening

  De werking van specifieke auto-uitrusting, zoals het bedienen van het koppelingspedaal, het gaspedaal, de verlichting, de instrumentatie, de versnelling en de rempedalen.

 • Eigenschappen van producten

  De materiële eigenschappen van een product, zoals de materialen, eigenschappen en functies, en zijn verschillende toepassingen, kenmerken, gebruiks- en ondersteuningsvereisten.

 • Financiële draagkracht

  Financiële verrichtingen zoals berekeningen, kostenramingen, begrotingsbeheer waarbij rekening wordt gehouden met relevante commerciële en statistische gegevens, zoals gegevens over materialen, leveringen en mankracht.

 • Kenmerken van diensten

  De kenmerken van een dienst met eventueel informatie over de toepassing, functie, onderdelen en aspecten, gebruikmaking en de vereisten betreffende ondersteuning.

Vaardigheden

 • Bedrijf met veel zorg beheren

  Gedetailleerde en grondige behandeling van de transacties, naleving van voorschriften en toezicht op de werknemers, ter garantie van een goed verloop van de dagelijkse werkzaamheden.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Klanten helpen

  Klanten ondersteunen en adviseren bij het nemen van aankoopbeslissingen, door hun behoeften te begrijpen, geschikte diensten en producten voor hen te selecteren en op beleefde wijze vragen te beantwoorden over producten en diensten.

 • Klanttevredenheid garanderen

  Omgaan met de verwachtingen van de klanten op professionele wijze, anticiperen en inspelen op hun behoeften en wensen. Zorgen voor een flexibele klantendienst om de tevredenheid en loyaliteit van de klant te waarborgen.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Advies geven over eigenschappen van voertuigen

  Advies geven aan klanten over de kenmerken, functionaliteit en bediening van een voertuig, zoals kleuren, zittypes, stof, enz.

 • Bemiddelen bij onderhandelingen

  Toezicht houden op de onderhandelingen tussen twee partijen als neutrale getuige om ervoor te zorgen dat de onderhandelingen op een vriendelijke en productieve manier plaatsvinden, dat er een compromis wordt bereikt en dat alles in overeenstemming is met de wet- en regelgeving.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Verkoopdoelstellingen behalen

  Verkoopdoelen bereiken, gemeten aan inkomsten of verkochte eenheden. De doelstelling binnen een specifieke termijn bereiken, de verkochte producten en diensten dienovereenkomstig prioriteren en van tevoren plannen.

 • Persoonlijke gegevens van klanten registreren

  Persoonlijke gegevens van klanten verzamelen en in het systeem registreren; alle handtekeningen en documenten die nodig zijn voor verhuur bekomen.

 • Financiële transacties verwerken

  Beheren van valuta's, financiële omwisselingsactiviteiten, deposito's en bedrijfs- en voucherbetalingen. Voorbereiden van uw gastenaccounts en deze beheren en contante betalingen of betalingen met creditcard en pinpas incasseren.

 • Administratie van leaseovereenkomsten beheren

  Het contract tussen een verhuurder en een huurder opstellen en afhandelen op grond waarvan de huurder recht heeft op het gebruik van een eigendom in het bezit van of beheerd door de verhuurder gedurende een bepaalde periode.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Gegevens verwerken

  Informatie invoeren in een systeem voor het opslaan en opvragen van gegevens via processen zoals scannen, handmatige codering of elektronische gegevensoverdracht om grote hoeveelheden gegevens te kunnen verwerken.

 • Vervolledigde contracten controleren

  De inhoud en nauwkeurigheid van vervolledigde contracten controleren.

 • Leasingverslagen schrijven

  Schriftelijke overzichten van leaseovereenkomsten bijhouden.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Onderhandelen over verkoopcontracten

  Komen tot een overeenkomst tussen handelspartners waarbij de nadruk ligt op voorwaarden, specificaties, leveringstijd, prijs, enz.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Telefonisch communiceren

  Telefonisch contact verzorgen door tijdig, professioneel en beleefd oproepen uit te voeren en te beantwoorden.

Optionele kennis en vaardigheden

meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren principes van teamwerk aanpassen aan veranderende situaties financiële wettelijke bepalingen software voor het beheer van klantrelaties gebruiken klanten werven contractenrecht verschillende talen spreken

Source: Sisyphus ODB