Beroep medewerker bedrijfsverplaatsing

Medewerkers bedrijfsverplaatsing helpen bedrijven en organisaties bij de verhuizing van werknemers. Zij plannen de hele verhuizing. Ook geven zij advies over onroerend goed. Zij schakelen verhuisdiensten in en zorgen voor het algemene welzijn van de werknemers en hun gezinnen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Vastgoedmarkt

  De trends met betrekking tot het kopen, verkopen, huren of verhuren van vastgoed, inclusief het terrein, gebouwen en natuurlijke bronnen binnen dit eigendom; de categorieën van residentieel vastgoed en vastgoed voor zakelijke doeleinden van deze vastgoedhandel.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Arbeidswet

  De wet die de relatie tussen werknemers en werkgevers vastlegt. Het gaat om de rechten van werknemers die bindend zijn door de arbeidsovereenkomst.

Vaardigheden

 • Vereisten voor het verplaatsen van goederen analyseren

  Analyseren van de te verhuizen goederen en hun verhuizingsbehoeften. Controle van de vereisten en voorbereiding van maatregelen om een adequaat goederenvervoer te waarborgen.

 • Onderhandelen met vastgoedeigenaren

  Onderhandelen met de eigenaren van eigendommen die deze wensen te huren of verkopen om de meest voordelige overeenkomst te verkrijgen voor de potentiële huurder of koper.

 • Klanten advies geven over verhuisdiensten

  Klanten informatie verstrekken met betrekking tot verhuisdiensten. Klanten adviseren over diensten, modaliteiten, herplaatsingsmogelijkheden en aspecten die in aanmerking moeten worden genomen bij de planning van een verhuizing.

 • Behoeften van cliënten identificeren

  Identificeren van de gebieden waar de klant hulp nodig kan hebben en onderzoeken van de mogelijkheden om in die behoeften te voorzien.

 • Omgaan met klachten van werknemers

  Beheren van en reageren op klachten van werknemers, op een correcte en beleefde manier, door een oplossing te bieden waar mogelijk of door deze door te verwijzen naar een bevoegd persoon wanneer dat nodig is.

 • Benodigde apparatuur voor verhuisactiviteiten selecteren

  Selecteren van het juiste gereedschap en de juiste apparatuur die nodig zijn om objecten met succes te verhuizen. Selecteren van apparatuur, van basisgereedschap zoals schroeven, hamers en tangen, tot complexere apparaten zoals vorkheftrucks, kranen en beweegbare dokken.

 • Contacten onderhouden met vastgoedeigenaren

  Goede werkrelaties tot stand brengen met de eigenaar, problemen en renovatiebehoeften signaleren, en advies geven over de keuze van de huurders.

 • Informatie geven over vastgoed

  Informatie geven over de positieve en negatieve aspecten van vastgoed en de praktische zaken die te maken hebben met financiële transacties of verzekeringsprocedures; zoals locatie, samenstelling van het vastgoed, vereisten betreffende restauratie of reparatie, de kosten van het vastgoed en de kosten verbonden aan de verzekering.

 • Advies geven over de waarde van vastgoed

  Het geven van advies aan degenen die eigenaar zijn van een onroerend goed, van professionals in onroerend goed of van toekomstige klanten in onroerend goed op de actuele monetaire waarde van een eigendom, het potentieel van ontwikkeling om de waarde te vergroten, en andere relevante informatie over de waarde van de toekomstige ontwikkelingen op de vastgoedmarkt.

 • Belangen van de cliënt beschermen

  De belangen en de behoeften van een cliënt beschermen door de nodige maatregelen te nemen en alle mogelijkheden te onderzoeken, om een gunstig resultaat voor de cliënt te verkrijgen.

 • Feedback van werknemers verzamelen

  Op een open en positieve manier communiceren om de mate van tevredenheid van de werknemers en hun kijk op de werkomgeving te beoordelen om problemen op te sporen en oplossingen te bedenken.

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over persoonlijke aangelegenheden staat van gebouwen onderzoeken personeelsbeleid rechten van werknemers behartigen vervoer van dieren beheren bankrekeningen openen vervoer voor klanten organiseren onderhandelen met arbeidsbureaus kennis van menselijk gedrag gebruiken gedetailleerde procedures voor de verplaatsing van specifieke goederen volgen vastgoedmarkt onderzoeken financiële informatie over eigendommen verzamelen contacten onderhouden tussen de klant en verschillende vervoersdiensten bezichtiging van vastgoed organiseren volgorde van lading van vracht bepalen hulp bieden bij het ontwikkelen van procedures voor het welzijn van werknemers arbeidsvergunningen aanvragen onderhandelen over arbeidsovereenkomsten

Source: Sisyphus ODB