Beroep medewerker gasdistributie

Medewerkers gasdistributie transporteren energie in de vorm van aardgas. Zij ontvangen aardgas uit het productiestation, vervoeren het via pijpleidingen en zorgen voor de levering aan gasdistributiestations.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Brandstof

  De verschillende kwaliteiten, gevaren en toepassingen van gasvormige brandstoffen, zoals oxyleenacetyleen, oxy-benzine, oxy-waterstof en andere.

 • Soorten pijpleidingen

  Kennis hebben van verschillende soorten pijpleidingen en hun verschillende gebruiksmogelijkheden. Een onderscheid maken tussen pijpleidingen die worden gebruikt voor het vervoer van goederen over korte en lange afstanden, en inzicht hebben in hun respectieve voersystemen.

 • Veiligheidsvereisten voor goederen die via pijpleidingen worden getransporteerd

  Beschikken over kennis van de veiligheidsvoorschriften en -maatregelen die nodig zijn om ongevallen tijdens het transport van goederen via pijpleidingen te voorkomen. Borgen van maatregelen voor het transport van aardolie en aardolieproducten, olefine, ammoniak, CO2, waterstof en andere.

 • Regelgeving inzake transport via pijpleidingen

  Kennis van de voorschriften voor vervoer via pijpleidingen en de toepassing daarvan op de pijpleidingen. Regels voor vervoer via pijpleidingen toepassen op de bouw van nieuwe locaties.

 • Gasmarkt

  De trends en belangrijkste drijvende factoren in de gashandelsmarkt, de methoden en praktijken van de gashandel, en de identificatie van de belangrijkste belanghebbenden in de gassector.

Vaardigheden

 • Gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen

  Het opsporen van tekortkomingen in de pijpleidinginfrastructuur tijdens de bouw of na het verstrijken van de tijd. Het opsporen van gebreken, zoals constructiedefecten, corrosie, grondbewegingen, per ongeluk aangebrachte hottaps en andere.

 • Activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen

  Testen op pijpleidingen uitvoeren, zoals controleren of er via deze pijpleidingen een continue stroom van materialen is, onderzoeken op lekkages, en beoordelen of de locatie van de pijpleiding geschikt is.

 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur

  Ervoor zorgen dat de voorschriften voor de exploitatie van pijplijnen worden nageleefd. Ervoor zorgen dat de pijplijninfrastructuur in overstemming is met de wettelijke mandaten en dat voldaan wordt aan de regelgeving betreffende het transport via pijplijnen.

 • Opvolging van dienstverlening met betrekking tot pijpleidingen uitvoeren

  De activiteiten opvolgen met betrekking tot het plan, het distributieschema en de door de pijpleidinginfrastructuur gerealiseerde service. Ervoor zorgen dat de toewijzingen van pijpleidingroutes worden uitgevoerd en voldoen aan de klantovereenkomsten.

 • Systeem voor gastransmissie beheren

  Beheer van de systemen voor de transmissie van aardgas en gasvormige brandstoffen door gasproductiefaciliteiten naar installaties voor de distributie van gas , via pijpleidingen, waarbij de veiligheid van de activiteiten en de naleving van de dienstregelingen en voorschriften moet worden gewaarborgd.

 • Toevoer van stoffen in pijpleidingen regelen

  Controle van de stroom van stoffen zoals gassen, chemicaliën, oliën en andere materialen die via pijpleidingen en pompstations worden getransporteerd.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

Optionele kennis en vaardigheden

pijpleidingen herstellen trends op de energiemarkt analyseren brandstofdistributiesystemen tijdslijnen voor ontwikkelingsprojecten van pijpleidingen opstellen locaties onderzoeken voor pijpleidinginstallaties routemogelijkheden voor pijpleidingprojecten analyseren beheersprioriteiten bepalen voor pijpleidingsnetwerken milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken slijtage van pijpleidingen voorkomen naleving van gasverdelingsschema's verzekeren zorgen voor het onderhoud van installaties voor brandstofdistributie toezicht houden op activiteiten rond gasdistributie onderzoeken uitvoeren over routes van pijpleidingen pijpleidingen inspecteren

Source: Sisyphus ODB