Beroep medewerker groenvoorziening / medewerkster groenvoorziening

Medewerkers groenvoorziening verlenen diensten op het gebied van het onderhouden van het plantsoenen en parken en onderhouden terreinen voor particuliere huishoudens, commerciële en openbare voorzieningen, scholen, hotels, botanische tuinen, golfbanen, parken en sportvelden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen tuinbouw, tuinieren

 • Bloembinder
 • Bloemschikker, bloemsierkunstenaar (excl. verkoop)
 • Greenkeeper golfbaan
 • Hulpkracht hovenier, groen, terreinverzorging
 • Kweker bloemen, planten, bloembollen
 • Landschapsarchitect
 • Medewerker kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Medewerker plantsoenendienst, hoveniersbedrijf
 • Medewerker terreinverzorging sportvelden, tennisbanen
 • Meewerkend voorman kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Meewerkend voorman plantsoenendienst, hoveniersbedrijf
 • Toezichthouder begraafplaats
 • Tuinarchitect
 • Tuinbouwkundige
 • Tuinman

Kennis

 • Beginselen van bewatering

  Methoden, beginselen en systemen voor het bewateren van bodem of gewassen door middel van leidingen, sprinklers, sloten of stromen.

 • Bestrijding van plantenziekten

  Soorten en kenmerken van ziekten in planten en gewassen. Verschillende soorten controlemethoden, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, de milieu- en klimaatomstandigheden en de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Beginselen van tuinaanleg

  Beginselen en technieken ter voorbereiding van een terrein voor de bouw van houten en gemetselde terrassen, omheiningen en grondoppervlakken. Dit omvat informatie over de wijze waarop de locatie, de stenen en tegels kunnen worden gemeten en gepland.

 • Bodemstructuur

  Diversiteit van bodemelementen en bodemtypes in verband met plantengroei.

 • Analyse van waterchemie

  Beginselen van de complexe chemie van het water.

 • Tuinbouwbeginselen

  De standaard tuinbouwpraktijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot planten, snoeien, corrigerend snoeien en bemesten.

 • Plantensoorten

  De verscheidenheid aan planten, bomen en struiken en hun specifieke kenmerken. 

 • Beheer van grasvelden

  Aanleg en onderhoud van grasvelden.

 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw

  Bekendheid met milieuwetgeving, beleid en beginselen die relevant zijn voor land- en bosbouw. Kennen van de effecten van lokale landbouwmethoden en -praktijken op het milieu. Middelen om de productie aan te passen aan nieuwe milieuvoorschriften en nieuw milieubeleid.

 • Ongediertebestrijding bij planten

  Soorten en kenmerken van ongedierte bij planten en gewassen. Verschillende soorten ongediertebestrijdingsmethodes, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, omgevings- en klimaatomstandigheden en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Ecologie

  Het onderzoek naar de wisselwerking tussen organismen en hun relatie met de omgeving.

Vaardigheden

 • Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen

  Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen met behulp van conventionele of biologische methoden rekening houdend met klimaat, plant- of gewastype en voorschriften op het vlak van gezondheid, veiligheid en milieu. Pesticiden bewaren en hanteren in overeenstemming met de aanbeveling en de wetgeving.

 • Materiële middelen in het werkgebied vervoeren

  Materiële middelen zoals producten, apparatuur, materialen en vloeistoffen vervoeren. Ervoor zorgen dat de middelen zorgvuldig worden geladen, vervoerd en gelost en dat de lading in goede staat blijft.

 • Pesticiden sproeien

  Sproeien van pesticidenoplossingen om insecten, schimmels, onkruidgroei en ziekten onder controle te houden.

 • Land bewerken voor gazonaanleg

  Het werk coördineren in verband met het vrijmaken en voorbereiden van sites voor beplanting. Ervoor zorgen dat de werkmethoden voor het vrijmaken en voorbereiden van sites duidelijk worden meegedeeld. Toezicht houden op het vrijmaken en voorbereiden van sites in overeenstemming met de specificaties en de kwaliteit van het werk handhaven.

 • Areaal gereedmaken

  Het plantgebied en de aarde voorbereiden door bijvoorbeeld bemesting, mulching met de hand of mechanisch gereedschap of apparatuur; zaadjes en planten voorbereiden voor zaaien en beplanten door de kwaliteit van het zaad en de planten te garanderen. Met de hand, met gebruik van mechanische gereedschap of apparatuur zaaien en planten, in overeenstemming met de nationale wetgeving.

 • Irrigatiesystemen onderhouden

  Installeren van irrigatie-, sanitaire en sprinklersystemen. Inspecteren en beoordelen van deze systemen volgens een overeengekomen tijdschema. Defecten en slijtage in irrigatiesystemen opsporen en reparaties regelen.

 • Verzorgingsmateriaal voor grasvelden gebruiken

  Bedienen van verzorgingsmateriaal voor grasvelden zoals heggenscharen, maaiers en snoeischaren.

 • Sportterreinen plannen

  Uitvoeren van een eerste onderzoek om het type, de functie en de vereiste afmetingen van het sportveld vast te stellen. Opstellen van nauwkeurige plannen die in overeenstemming zijn met de regels van de sport. Ervoor zorgen dat de ligging en afmetingen van het sportveld in overeenstemming zijn met de regels van de sport en de functie, het gebruik en de veiligheid van het terrein.

 • Waterkwaliteit controleren

  Meten van de waterkwaliteit: temperatuur, zuurstof, zoutgehalte, pH, N2, NO2, NH4, CO2, troebelheid, chlorofyl. Controleren van de microbiologische waterkwaliteit.

 • Chemische producten voor bodem en planten beheren

  Het hanteren van chemische producten voor bodem en planten, dit omvat het schoonmaken van de apparatuur die wordt gebruikt voor het verspreiden en sproeien, het mengen van chemische stoffen, het bereiden van pesticiden en onkruidbestrijdingsmiddelen om te sproeien, het bereiden van meststoffen voor verspreiding.

 • Waterverbruik inschatten

  Het verbruik inschatten, meten en registreren van het water dat nodig is voor het bewateren van groenten of gronden.

 • Locatie gereedmaken voor grasbeplanting

  Gazonoppervlakken gereedmaken door teelaarde te spreiden, gras te planten en graszoden te leggen.

 • Tuingereedschap gebruiken

  Gebruiken van tuinuitrusting, zoals snoeischaren, sproeiers, maaiers, kettingzagen, in overeenstemming met gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

 • Grond voorbereiden voor bouwwerkzaamheden

  Materialen selecteren om aan de specificaties te voldoen en de locatie overeenkomstig de specificaties voorbereiden.

 • Onkruidverdelgingswerkzaamheden uitvoeren

  In overeenstemming met de nationale industrie en de behoeften van de afnemer werkzaamheden voor onkruidverdelging en plantenziekten uitvoeren.

 • Beheermateriaal voor grasvelden onderhouden

  Installeren en onderhouden van uitrusting zoals netten, palen en beschermingsvoorzieningen voor sport- en recreatiedoeleinden.

 • Ongediertebestrijding uitvoeren

  Gewassen besproeien tegen ongedierte en ziekten in overeenstemming met de nationale voorschriften en de wensen van de klant. Drijfmest en kunstmest verspreiden overeenkomstig de plaatselijke milieuvoorschriften

 • Landschap onderhouden

  Onderhouden van het terrein door maaien, bemesting, onkruidbestrijding, beluchting en snoeien. De reinigingsactiviteiten uitvoeren volgens de behoeften en vereisten.

 • Golfbanen aanleggen

  Speelvelden, bunkers, afslagplaatsen en greens plannen, aanleggen en opnieuw aanleggen.

 • Grasvelden en gras onderhouden

  Aanleggen en onderhouden van fijne graszoden, grasvelden en synthetische oppervlakken voor sportevenementen. Zorgen voor een aangename uitstraling van het terrein.

 • Grond voorbereiden

  De grond voorbereiden voor het aanbrengen van graszoden of zaaien van gras door de zone vrij te maken, de optimale grond te kiezen, de gronddiepte en de juiste meststoffen te kiezen.

Optionele kennis en vaardigheden

communiceren met klanten snoeitechnieken regenwater beheren beheer van regenwater planten kweken technische documentatie gebruiken hagen en bomen snoeien milieu-incidenten melden beginselen van gewasproductie areaal gereedmaken voor beplanting een computer gebruiken snoeiwijzen planten verzorgen bomen verzorgen planten snoeien groene planten planten planten telen plannen voor het beheer van sportvelden implementeren tijd beheren bij tuinaanleg

Source: Sisyphus ODB