Beroep medewerker kabelassemblage

Medewerkers kabelassemblage behandelen kabels en draden van staal, koper of aluminium, zodat deze kunnen worden gebruikt voor het geleiden van elektriciteit in een verscheidenheid aan apparaten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Accessoires voor elektrische bedrading

  Elektrische draad- en kabelproducten en toebehoren, waaronder elektrische connectoren, lassen en isolatie.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Schema's van elektrische bedrading

  De visuele schematische weergave van een elektrisch circuit, zijn componenten en de verbindingen tussen deze componenten.

 • Productie van elektrische bedradingen

  De stadia van fabricate en assemblage van geïsoleerd elektrisch draad en kabel van staal, koper of aluminium.

Vaardigheden

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Soldeertechnieken toepassen

  Toepassen van en werken met uiteenlopende technieken in het soldeerproces, zoals zachtsolderen, zilversolderen, inductiesolderen, weerstandsolderen, buissolderen, mechanisch en aluminiumsolderen.

 • Elektrische apparatuur van coating voorzien

  Elektrische apparatuur en haar onderdelen voorbereiden en voorzien van coating, zoals gelijkmatige coating, om de apparatuur te beschermen tegen vocht, hoge temperaturen en stof.

 • Gereedschap voor elektrische bedrading gebruiken

  Gebruik gereedschappen om draad te bewerken dat voor elektrische doeleinden zal worden gebruikt, zoals draadstriptangen, krimptangen, soldeerbouten, momentsleutels en hittepistolen.

 • Bedrading opbinden

  Kabels of draden samenbinden met behulp van kabelbanden, kabelgoten, draadbinders, moffen, plaatselijk vastbinden, kabelklemmen of bandjes.

 • Bedrading strippen

  Strippen van de draadeinden met draadafstriptangen om een goede aansluiting te garanderen.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Bedrading afschermen

  Elektrische of communicatiedraden of -kabels bevestigen en isoleren.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Draad snijden

  Machines of handgereedschappen voor het snijden van kabels bedienen.

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Draad krimpen

  De elektrische connector aan de draad bevestigen met behulp van krimpgereedschap. Hier worden de connector en de draad met elkaar verbonden door één of beide te vervormen zodat ze in elkaar passen. De elektrische connector kan de draad verbinden met een elektrische terminal of kan twee stukken draad verbinden.

 • Onderdelen opmeten

  Meetinstrumenten bedienen om delen van vervaardigde objecten te meten. Rekening houden met de specificaties van de fabrikant om de meting uit te voeren.

 • Solderen

  Soldeerapparatuur gebruiken om stukken metaal of staal te smelten en samen te voegen, zoals een soldeerpistool, soldeerbrander, gasbout en andere.

 • Bedrading organiseren

  Draadmarkeringen en kabellabels aanbrengen om de draad te identificeren en te organiseren. Kabelbinders gebruiken om de draden samen aan houden.

Optionele kennis en vaardigheden

draad buigen toezicht houden op de logistiek van eindproducten regelgeving inzake elektrische apparaten gespecialiseerde werktuigen gebruiken voor elektrische reparaties passende beschermende uitrusting dragen schakelinrichtingen elektrische apparatuur onderhouden productieapparatuur afstellen kwaliteit van producten controleren kabel splitsen energietechniek defecte onderdelen vervangen elektriciteit controleren op soldeerdefecten veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit gevaarlijk afval verwijderen elektrotechniek kabels inspecteren handgereedschap voor bedrading gebruiken defecte productiematerialen melden bedrading opspoelen vezeloptica bedrading repareren draadverwerkingsmachines gebruiken gegevens over de voortgang van het werk bijhouden storingen aan apparatuur oplossen technische communicatievaardigheden toepassen

Source: Sisyphus ODB