Beroep Medewerker thuiszorg

Medewerker thuiszorg
Credits: Shutterstock.com

Thuiszorgmedewerkers bieden persoonlijke hulp en bevorderen de zelfredzaamheid van mensen die door ziekte, veroudering of handicap niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Zij helpen hen bij persoonlijke hygiëne, voeding, communicatie of medicatie volgens de instructies van de zorgverlener.

Medewerker thuiszorg: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken medewerker thuiszorg

 • Ondersteunt de zorgvrager thuis bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), waaronder eten, drinken, persoonlijke hygiëne en kleden, wassen en huishoudelijke financiën.
 • Verricht huishoudelijke werkzaamheden, zoals koken en boodschappen doen.
 • Voert (onder supervisie van verpleegkundigen of fysiotherapeuten) zorggerelateerde taken uit, bijvoorbeeld ten behoeve van de vitaliteit van de zorgbehoeftige.
 • Dient medicatie toe, oraal, rectaal, subcutaan en intramusculair.
 • Vervoert of vergezelt cliënten naar locaties buitenshuis.
 • Geeft voorlichting aan de familie over het verlenen van mantelzorg.
 • Signaleert en rapporteert veranderingen in de toestand van de zorgvrager in het licht van de geleverde diensten.
 • Stelt individuele begeleidings- en verzorgingsprogramma's op.
 • Plant en verzorgt activiteiten om de fysieke, sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling van de zorgvrager te bevorderen.
 • Stelt dossiers op over de conditie en ontwikkeling van cliënten en de geleverde zorg/diensten en houdt deze dossiers bij.
 • Overlegt met ander gezondheidkundig personeel over de cliënt.
 • Houdt gezondheidkundige hulpmiddelen steriel en in orde.

Gerelateerde beroepen persoonlijke verzorging

 • Apothekershulp
 • Bejaardenverzorgende verpleeg-, verzorgingshuis
 • Gehandicaptenverzorgende
 • Leidinggevende verzorgenden
 • manager zorginstelling
 • Manager/directeur instelling voor gehandicapten
 • Manager/directeur instelling voor psychiatrie
 • Manager/directeur zorginstelling voor ouderen
 • Mantelzorgers
 • Verzorgende psychiatrische patiënten

Source: Sisyphus ODB