Beroep medewerker verkoopadministratie

Medewerkers verkoopadministratie doen de verkoop, selecteren de leveringskanalen, voeren orders uit en stellen klanten in kennis van de verzending en de procedures. Zij communiceren met klanten om ontbrekende informatie en/of aanvullende gegevens te regelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kenmerken van diensten

  De kenmerken van een dienst met eventueel informatie over de toepassing, functie, onderdelen en aspecten, gebruikmaking en de vereisten betreffende ondersteuning.

 • Eigenschappen van producten

  De materiële eigenschappen van een product, zoals de materialen, eigenschappen en functies, en zijn verschillende toepassingen, kenmerken, gebruiks- en ondersteuningsvereisten.

 • Verkoopactiviteiten

  De levering van goederen, de verkoop van goederen en de daarmee samenhangende financiële aspecten. De levering van goederen omvat ook de selectie van goederen, invoer en overdracht. Het financiële aspect omvat de verwerking van in- en verkoopfacturen, betalingen, enz. De verkoop van goederen heeft betrekking op de juiste presentatie en positionering van goederen in de winkel vanuit een oogpunt van toegankelijkheid, promotie en uitlichting.

Vaardigheden

 • Verkoopfacturen opstellen

  De factuur van verkochte goederen of geleverde diensten opstellen, met daarin individuele prijzen, de totale kosten en de voorwaarden. De orderverwerking verrichten voor bestellingen die ontvangen worden via telefoon, fax of internet en de definitieve factuur van de klant berekenen.

 • Gegevens verwerken

  Informatie invoeren in een systeem voor het opslaan en opvragen van gegevens via processen zoals scannen, handmatige codering of elektronische gegevensoverdracht om grote hoeveelheden gegevens te kunnen verwerken.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren

  Tegelijkertijd meerdere taken uitvoeren en zich bewust zijn van de hoofdprioriteiten.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Informatie geven

  Waarborgen van de kwaliteit en juistheid van de verstrekte informatie, afhankelijk van het soort publiek en de context.

 • Betalingen verwerken

  Betalingen zoals contanten, kredietkaarten en debetkaarten aanvaarden. Terugbetalingen verwerken in geval van retour of vouchers en marketinginstrumenten zoals bonuskaarten of lidmaatschapskaarten beheren. Aandacht besteden aan de veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens.

 • Klanten informatie geven over bestellingen

  Bestelgegevens leveren aan klanten via telefoon of e-mail; duidelijk communiceren over prijzen, venzendgegevens en mogelijke vertragingen.

 • Bestelformulieren met informatie over klanten verwerken

  Namen, adressen en factuurgegevens van klanten verkrijgen, invoeren en verwerken.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Nazorgdiensten aan klanten bieden

  Registreren, opvolgen en oplossen van en reageren op klantverzoeken, klachten en after-sales services.

 • Klantgericht zijn

  Houding die de klant in alle gevallen centraal stelt.

 • Zelfstandig werken in de verkoop

  Eigen werkwijzen ontwikkelen met weinig tot geen supervisie. Producten verkopen, communiceren met klanten en de verkoop coördineren en tegelijkertijd onafhankelijk van anderen werken. Op zichzelf vertrouwen om de dagelijkse taken uit te voeren.

Optionele kennis en vaardigheden

elektronische handelssystemen kanaalmarketing elektronische communicatie onderhandelen over verkoopcontracten beginselen van de leveringsketen multimodale vervoerslogistiek oplossingen voor problemen creëren diplomatisch zijn verschillende talen spreken ondernemingsbeleid klantendiensten

Source: Sisyphus ODB