Beroep Medisch assistent

Een medische assistent voert basistaken uit ter ondersteuning van de zorg aan patiënten onder leiding van een medische professional. Deze basistaken hebben zowel betrekking op medische handelingen als meer administratieve taken. Hij/zij legt de (medische) benodigdheden klaar voordat een onderzoek/behandeling gaat plaatsvinden en zorgt er voor dat zowel wachtruimte als medische ruimtes schoon zijn. Een medische assistent bespreekt met patiënten hun medische conditie, assisteert medische professionals bij de behandeling van patiënten, bereidt de patiënt voor op een behandeling, informeert de patiënt en de familie over de behandeling en neemt bloed/weefsel af voor testen in het laboratorium. Een medische assistent is daarnaast verantwoordelijk voor patiëntadministratie en het maken van afspraken met patiënten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken medisch assistent

 • Uitvoeren van ondersteunende taken (zowel medische als administratief) voor medische professionals.
 • Klaarleggen medische benodigdheden voordat een onderzoek/behandeling plaatsvindt.
 • Schoonhouden van wachtruimte en behandelruimtes.
 • Assisteren van medische professionals bij de uitvoering van behandeling/onderzoek, bijv. controleren vitale functies, inenten of hechten.
 • Afnemen van bloed/weefsel t.b.v. laboratoriumtests.
 • Voorbereiden en informeren van patiënten en hun gezin.
 • Bijhouden van patiëntadministratie; het maken van afspraken met patiënten, facturering, rapportage of registreren medische geschiedenis.
 • Apotheken voorzien van herhaalrecepten.

Gerelateerde beroepen medisch assistent

 • Anesthesie-assistent
 • Doktersassistent
 • Operatieassistent

Source: Sisyphus ODB