Beroep medisch codeur

Medisch codeurs lezen medische dossiers van patiënten. Zij analyseren en interpreteren medische verklaringen over ziekten, letsels en procedures. Medisch codeurs zetten deze informatie om in gezondheidsclassificatiecodes om terugbetalingen van behandelingen te berekenen, statistieken op te stellen en de prestaties van de gezondheidszorg te monitoren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Medische terminologie

  De betekenis van medische termen en afkortingen, van doktersrecepten en diverse medische specialismen en het juiste gebruik ervan.

 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg

  De in de beroepsomgeving van de gezondheidszorg toegepaste geschreven normen voor documentatiedoeleinden van iemands activiteit.

 • Klinische codering

  Het vergelijken van klinische verklaringen met standaardcodes van ziekten en behandelingen door het gebruik van een classificatiesysteem.

 • Documentenbeheer

  De methodologie om documenten op een systematische en georganiseerde manier te traceren, te beheren en op te slaan, evenals het bijhouden van de versies die door specifieke gebruikers zijn aangemaakt en gewijzigd (geschiedenis traceren).

Vaardigheden

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Elektronische systemen gebruiken voor het beheer van gezondheidsgegevens

  Specifieke software voor het beheer van medische dossiers, volgens passende praktijkcodes, kunnen gebruiken.

 • Vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren

  De vertrouwelijkheid van de informatie over de ziekte en de behandeling van de gebruikers van de gezondheidszorg in acht nemen en in stand houden.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Medische gegevens van patiënten controleren

  Beoordelen en controleren van relevante medische gegevens van patiënten, zoals röntgenfoto's, medische voorgeschiedenis en laboratoriumrapporten.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Klinische coderingsprocedures uitvoeren

  Specifieke ziekten en behandelingen van een patiënt matchen en correct registreren met behulp van een classificatiesysteem voor klinische codes.

Optionele kennis en vaardigheden

medische dossiers van patiënten identificeren beheer van gezondheidsgegevens menselijke fysiologie statistische gegevens over medische dossiers verzamelen medische informatica algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen menselijke anatomie gezondheidszorg dossiers archiveren van gebruikers van gezondheidszorg

Source: Sisyphus ODB