Beroep medisch dictafonist

Medisch dictafonisten interpreteren gedicteerde informatie van een arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en zetten deze om in documenten. Zij maken, formatteren en bewerken medische dossiers voor patiënten op basis van de verstrekte gegevens en passen interpunctie- en grammaticaregels toe.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Gegevensbank

  De classificatie van databanken, met inbegrip van hun doel, eigenschappen, terminologie, modellen en gebruik, waaronder XML-databanken, documentgerichte databanken en volledige tekstdatabases.

 • Beheer van gezondheidsgegevens

  De procedures en het belang van administratie in een zorgstelsel, onder meer in ziekenhuizen of klinieken, de informatiesystemen die worden gebruikt om gegevens bij te houden en te verwerken en de wijze waarop gegevens zo nauwkeurig mogelijk kunnen worden gehouden.

 • Medische terminologie

  De betekenis van medische termen en afkortingen, van doktersrecepten en diverse medische specialismen en het juiste gebruik ervan.

Vaardigheden

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

 • Gegeven instructies volgen

  Instructies volgen om doelen te bereiken en deadlines te halen.

 • Elektronische systemen gebruiken voor het beheer van gezondheidsgegevens

  Specifieke software voor het beheer van medische dossiers, volgens passende praktijkcodes, kunnen gebruiken.

 • Gedicteerde medische teksten bewerken

  Aangepaste teksten die voor medische dossiers worden gebruikt, wijzigen en bewerken.

 • Digitale archieven beheren

  Creëren en onderhouden van computerarchieven en -databases, waarbij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van elektronische informatieopslagtechnologie worden geïntegreerd.

 • Vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren

  De vertrouwelijkheid van de informatie over de ziekte en de behandeling van de gebruikers van de gezondheidszorg in acht nemen en in stand houden.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Dictaat van medische gegevens maken

  Luister naar de opnamen van de professionele zorgverlener, schrijf de informatie op en zet deze over in bestanden.

 • Dossiers archiveren van gebruikers van gezondheidszorg

  De gezondheidsdossiers van gebruikers van gezondheidszorg op de juiste manier bewaren, inclusief testresultaten en casusbeschrijvingen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden opgevraagd wanneer dat nodig is.

Optionele kennis en vaardigheden

werken in multidisciplinaire gezondheidsteams back-ups maken menselijke anatomie medische informatica medische informatie invoeren gezondheidszorg klinische coderingsprocedures uitvoeren professionele documentatie in de gezondheidszorg medische problemen vertonen administratieve taken in een medische omgeving medische gegevens van patiënten controleren stenografie gebruiken gegevens verwerken deelnemen aan controleactiviteiten van medische gegevens papierwerk afhandelen algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen medische dossiers van patiënten identificeren

Source: Sisyphus ODB