Beroep medium

Mediums beweren te handelen als communicatiekanaal tussen de natuurlijke wereld en de spirituele wereld.  Zij geven verklaringen of beelden waarvan ze beweren dat ze zijn verstrekt door geesten en die voor hun cliënt aanzienlijke persoonlijke en vaak particuliere betekenissen kunnen hebben.  

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

 • Occultisme

  De studie van occulte kunsten of praktijken, het geloof in bovennatuurlijke krachten. Hieronder vallen alchemie, spiritualiteit, religie, magie en waarzeggerij.

 • Spiritualisme

  Het geloof of de doctrine dat de wereld bestaat uit twee fundamentele zaken, namelijk de materie en de geest, en dat levenden kunnen communiceren met de geesten van de doden.

 • Retoriek

  De kunst van betogen dat gericht is op het verbeteren van het vermogen van schrijvers en sprekers om hun publiek op de hoogte te stellen, over te halen of te motiveren.

Vaardigheden

 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren

  De waardigheid en de persoonlijke levenssfeer van de cliënt respecteren en in stand houden, zijn of haar vertrouwelijke informatie beschermen en het beleid inzake vertrouwelijkheid duidelijk uitleggen aan de cliënt en andere betrokken partijen.

 • Klanten begeleiden

  Klanten helpen en begeleiden om hun persoonlijke, sociale of psychologische problemen te overwinnen.

 • Klanten werven

  Activiteiten opstarten om nieuwe en interessante klanten aan te trekken. Vragen naar aanbevelingen en referenties en zoeken naar plaatsen waar potentiële klanten zich bevinden.

 • Materiaal voor séances gebruiken

  Tools gebruiken om te communiceren met geesten van de doden, zoals ouijaborden, geestentafels of -kastjes.

 • Adviestechnieken gebruiken

  Klanten bij verschillende persoonlijke of professionele aangelegenheden adviseren.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Zichzelf promoten

  De eigen sterke punten op het gebied van vaardigheden en kennis in de markt zetten.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

Optionele kennis en vaardigheden

verschillende communicatiekanalen gebruiken afspraken beheren crisisinterventie toepassen psychologie klanten coachen improviseren personen interviewen klein tot middelgroot bedrijf beheren lezingen geven mensen vermaken spirituele begeleiding bieden persoonlijke administratie bijhouden live optreden

Source: Sisyphus ODB