Beroep meldkamercentralist

Meldkamercentralisten beantwoorden dringende oproepen aan het controlecentrum, nemen informatie over de noodsituatie, het adres en andere gegevens op en sturen de dichtstbijzijnde ziekenwagen of helikopter.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Lokale geografie

  Het spectrum van fysieke en geografische eigenschappen en beschrijvingen van een lokaal gebied, via onder meer straatnamen.

 • Medische dispatch

  De concepten van een systeem voor medische verzending en het gebruik ervan, dat bestaat uit het uitvoeren van medische controlecriteria, het beantwoorden van noodoproepen en het exploiteren van via computers gesteunde overdrachtssystemen.

Vaardigheden

 • Personeelsplanning bij rampenbestrijding

  Planning van het personeel dat moet worden uitgezonden naar een noodlocatie in medische, brandweer- of politieoperaties.

 • Ziekenwagens uitsturen

  Hulpdiensten naar de aangegeven locatie sturen om steun te bieden aan personen die zich in een levensbedreigende situatie bevinden.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Verzendingssoftwaresystemen beheren

  Verzendingssoftwaresystemen beheren om taken zoals het genereren van werkorders, routeplanning en andere activiteiten uit te voeren.

 • Werken in multidisciplinaire teams voor spoedeisende zorg

  Werken met een verscheidenheid aan personen uit verschillende gezondheids- en niet-gezondheidsdiensten, zoals personeel van de ambulancecontrolekamer, paramedici, artsen en verpleegkundigen, alsook mensen van de brandweer en de politie.

 • Noodgevallen prioriteit geven

  Het risiconiveau van een noodsituatie bepalen en de verzending van ambulances naar noodsituaties in evenwicht brengen met het risico van een noodsituatie

 • Informatie van noodoproepen elektronisch registreren

  Registreren van de informatie die van bellers van noodoproepen wordt ontvangen in een computer voor verdere verwerking of registratie.

 • Stressbestendig zijn

  Een gematigde mentale toestand behouden en effectief presteren onder druk of ongunstige omstandigheden.

 • Noodoproepen beantwoorden

  Beantwoorden van oproepen van personen die zich in levensbedreigende situaties bevinden en die bijstand nodig hebben.

 • Ongeruste personen die een noodoproep doen ondersteunen

  Emotionele ondersteuning en begeleiding aan noodoproepers bieden, zodat ze de pijnlijke situatie het hoofd kunnen bieden.

 • Noodcommunicatiesystemen bedienen

  Efficiënt bedienen van gemeenschappelijke communicatiesystemen die in noodsituaties worden gebruikt, zoals mobiele zenders en ontvangers van het basisstation, draagbare zenders en ontvangers, repeaters, mobiele telefoons, piepers, automatische voertuigopsporingssystemen en satelliettelefoons, zoals vereist.

 • Mondelinge instructies overbrengen

  Transparante instructies verstrekken. Ervoor zorgen dat berichten correct worden begrepen en opgevolgd.

 • Advies geven aan personen die een noodoproep doen

  Geven van technisch of praktisch advies aan personen die een noodoproep doen voorafgaand aan de komst van de ambulance.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

Optionele kennis en vaardigheden

samenwerken met andere hulpdiensten professionele documentatie in de gezondheidszorg vertrouwelijkheid in acht nemen gezondheidszorg klantendiensten intercultureel bewustzijn tonen wetgeving inzake gezondheidszorg medische terminologie in vreemde talen communiceren met zorgverleners

Source: Sisyphus ODB