Beroep metaalbewerker-siersmid

Metaalbewerkers-siersmeden maken gebruik van afwerkingsapparatuur en -machines voor de vormgeving en afwerking van metalen sierstukken, die vaak worden gebruikt voor installatieprocessen in de bouw, zoals relingen, trappenhuizen, open staalvloeren, omheiningen en poorten, en andere.

Metaalbewerker-siersmid: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

 • Brandertemperatuur voor metaalprocessen

  Ideale temperatuur van gereedschappen en machines die zijn uitgerust met branders, om diverse metaalbewerkingen op werkstukken uit te voeren.

Vaardigheden

 • Decoratief ontwerp vormen

  Vorm geven aan decoratieve ontwerpen van verschillende materialen, zoals metaal of hout, met handgereedschappen of semi-automatische apparatuur.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Metaal op aambeeld vormen

  Smeden van stukken metaal over een aambeeld met behulp van de juiste handgereedschappen en verwarmingstoestellen.

 • Ontwerpen op metalen voorwerpen aanbrengen

  Ontwerpen op metalen voorwerpen of sieraden markeren of graveren, daarbij nauwlettend de ontwerpspecificaties volgend.

 • Precisiemeetinstrumenten hanteren

  De grootte meten van een verwerkt deel bij de controle en markering ervan om na te gaan of het aan de norm voldoet, door gebruik te maken van twee en driedimensionale nauwkeurige meetapparatuur zoals een schuifmaat, een micrometer en een meetprofiel.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Gereedschappen voor metaalbewerking gebruiken

  De geschikte instrumenten voor metaalbewerking gebruiken om metalen voorwerpen of oppervlakken te manipuleren. Geschikte instrumenten gebruiken om metalen te slijpen, glad te maken of te slijpen.

 • Voor juiste metaaltemperatuur zorgen

  Zorgen voor de noodzakelijke, meestal constante temperatuur van bewerkte metalen werkstukken tijdens metaalproductieprocessen.

 • Metalen verwarmen

  Staal en metalen verwarmen in vuur; de warmteregeling afstellen en regelen om de juiste giettemperatuur te bereiken.

 • Tekenen van corrosie herkennen

  De symptomen herkennen van metaal dat oxidatiereacties met de omgeving vertoont die onder meer leiden tot roestvorming, putcorrosie, spanningsscheuren, en de mate van corrosie inschatten.

 • Fijnmetaalbewerkingstechnieken toepassen

  Voldoen aan nauwkeurigheidsnormen die specifiek zijn voor een organisatie of product bij metaalbewerking, betrokken bij processen zoals graveren, nauwkeurig snijden, lassen.

 • Metalen werkstuk met pons markeren

  Een pons en hamer gebruiken en bedienen om een metalen werkstuk te markeren, bijvoorbeeld met het oog op het plaatsen van een serienummer, of om de exacte plaats waar de opening moet worden aangebracht te boren, om de boormachine stil te houden.

 • Decoratief ontwerp snijden

  Decoratieve modellen snijden van een werkstuk van verschillende materialen, zoals metaal of hout, met behulp van handgereedschap of semi-automatisch gereedschap.

Optionele kennis en vaardigheden

soldeerapparatuur bedienen productie van bestek productie van deurbeslag van metaal problemen oplossen proefdraaien koudsmeden nazorgdiensten aan klanten bieden kwaliteitsstandaarden hardsoldeertechnieken toepassen planlezen oppervlakken met bramen glad maken patronen graveren machineonderhoud uitvoeren roestbestendige spuitpistolen gebruiken warmsmeden verwerking van ferrometalen vlambooglastechnieken toepassen verwerking van non-ferrometalen graveertechnologieën solderen toevoegmetaal selecteren verwerking van edelmetalen smeedtechnieken toepassen productie van wapens en munitie soorten metaalproductieprocessen productie van deuren van metaal metaalcoatingtechnologieën snijtechnieken lasapparatuur bedienen vervormingstechnologieën voor metaal productie van metalen huishoudelijke artikelen verwerkt werkstuk markeren met handgereedschap voor smeden werken met elektrisch gereedschap voor smeden werken graveerapparatuur bedienen de bediening van een machine installeren

Source: Sisyphus ODB