Beroep metselaar

metselaar
Credits: Shutterstock.com

Metselaars maken bakstenen muren en constructies door de stenen vakkundig te leggen in een vastgelegd patroon, met behulp van een bindmiddel zoals cement om de stenen met elkaar te verbinden. Vervolgens vullen zij de voegen met mortel of andere geschikte materialen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken metselaar

 • Analyseert en interpreteert de opdracht, bestudeert bijvoorbeeld werktekeningen om de specificaties te bepalen en het benodigde materiaal en materieel te berekenen.
 • Meet de afstand vanaf referentiepunten en markeert de richtlijnen om het werk uit te zetten, maakt daarbij bijv. gebruik van schietlood en (laser)waterpas.
 • Berekent hoeken en lagen en bepaalt het metselverband.
 • Metselt aan de hand van een metseldraad van hoek tot hoek de verschillende lagen stenen.
 • Hakt, zaagt of knipt stenen en andere bouwmaterialen op maat, maakt daarbij gebruik van gereedschappen zoals een troffelrand of hamer.
 • Mixt vastgestelde hoeveelheden van zand, klei, cement of droge mortel met water.
 • Gebruikt en egaliseert mortel of een ander mengsel op het werkoppervlak om als basis of bindlaag te dienen voor stenen.
 • Bevestigt stenen of ander materiaal aan de constructie, bijvoorbeeld met draadklemmen, pluggen of cement.
 • Verricht isolatiewerkzaamheden.
 • Verwijdert overtollige mortel, bijv. met troffels en handgereedschap, en werkt de mortelvoegen af met voeggereedschap, voor een afgedichte, egale aanblik.
 • Plaatst steigers.

Gerelateerde beroepen bouw

 • Aannemer woningbouw
 • Bouwkundig architect
 • Bouwvakhulpkracht
 • Bouwvakker prefab huizen
 • Constructeur
 • Hekkenzetter
 • IJzerwerker
 • Inspecteur bouw- en woningtoezicht
 • Isolatiemonteur
 • Kitter
 • Kostendeskundige bouwprojecten
 • Manager/directeur bouwbedrijf
 • Metselaar blokken
 • Metselaar constructieblokken
 • Onderhoudsmonteur gebouwen
 • Opzichter metselwerk
 • Projectleider bouw
 • Projectleider civiele techniek
 • Sloper gebouwen
 • Stedenbouwkundige
 • Uitvoerder bouw
 • Voeger
 • Voorman in de bouw
 • Werkvoorbereider bouw
 • Zandstraler glasversieringen

Vaardigheden

 • Werkgebied beveiligen

  Het werkgebied beveiligen door vaststelling van de grenzen, beperking van de toegang, plaatsing van tekens en het nemen van andere maatregelen om de openbare veiligheid en de veiligheid van het personeel te waarborgen.

 • Bouwprofielen installeren

  Diverse metalen of kunststofprofielen installeren die worden gebruikt om materialen aan elkaar of aan structurele elementen te bevestigen. Ze op maat snijden indien gewenst.

 • 2D-schema's interpreteren

  Plannen en tekeningen in productieprocessen met afbeeldingen in twee dimensies interpreteren en begrijpen.

 • Bakstenen splijten

  De juiste gereedschappen gebruiken om stenen voor het metsen van muren af te werken, breken of vorm te geven. Een metselaarshamer gebruiken voor incidentele vorming en een hamer en beitel voor grotere hoeveelheden of wanneer de splitsing in het bijzonder recht moet zijn.

 • Afval sorteren

  Handmatig of automatisch sorteren van afval door het te scheiden in verschillende onderdelen.

 • Rechtheid van bakstenen muur controleren

  Gereedschap zoals een waterpas of schietlood gebruiken om te controleren of de muur recht en vlak is, en actie ondernemen indien dit niet het geval is.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • 3D-schema's interpreteren

  Interpreteren en begrijpen van plannen en tekeningen in productieprocessen die representaties in drie dimensies bevatten.

 • Smetten

  Een lijn bedekt met fijn, niet-vlekkend krijt tussen twee punten trekken en het tegen een oppervlak klikken om een rechte lijn te produceren.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Voegmiddelen mengen

  Bouwmaterialen met water en andere materialen mengen op basis van het juiste recept. Grondig mengen om klonten te voorkomen. Verontreiniging vermijden, want deze tast de eigenschappen van het mengsel aan.

 • Bakstenen leggen

  Bakstenen leggen in het gespecificeerde patroon en een laag mortel aanbrengen om muren te metsen. Controleren dat elke laag bakstenen waterpas en gelijk ligt.

 • Veiligheidsprocedures volgen bij werken op hoogte

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen en een reeks maatregelen volgen die risico's beoordelen, voorkomen en aanpakken bij werkzaamheden op grote afstand van de grond. Voorkomen dat mensen die onder deze constructies werken in gevaar komen en dat ze van ladders, rolsteigers, vaste werkbruggen, solitaire liften, enz. vallen, aangezien dit dodelijke of ernstige verwondingen kan veroorzaken.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Bouwmaterialen vervoeren

  Het materiaal, de werktuigen en de uitrusting van de bouw naar de bouwplaats brengen en deze op de juiste wijze opslaan, waarbij verschillende aspecten in aanmerking worden genomen, zoals de veiligheid van de werknemers en de bescherming tegen achteruitgang.

 • Meetinstrumenten gebruiken

  Verschillende meetinstrumenten gebruiken afhankelijk van het te meten onroerend goed. Verschillende instrumenten gebruiken om onder meer lengte, oppervlakte, volume, snelheid, energie en kracht te meten.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Mortelvoegen afwerken

  Gebruiken van een spaan om extra mortel op de voegen aan te brengen om ze glad te strijken en af te werken nadat de mortel gedeeltelijk is uitgehard. Ervoor zorgen dat de voegen vol zijn om te voorkomen dat vocht en andere invloeden van buitenaf door de muur heengaan.

Optionele kennis en vaardigheden

benodigde bouwmaterialen berekenen isolatiemateriaal installeren stutten installeren onderzoeksactiviteiten documenteren polijsten motorzagen voor metselwerk bedienen bouwmaterialen bestellen geleverd beton inspecteren bouwverordeningen afdichtingsmembranen aanbrengen restauratietechnieken toepassen beton aanstrijken reparatiekosten schatten beton mengen beton gieten uitschuifbare stang om diagonalen te meten gebruiken gegevens over de voortgang van het werk bijhouden bekisting verwijderen tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten voorraadniveaus bewaken beton wapenen steiger bouwen landmeetapparatuur bedienen lading vastmaken bekisting plaatsen hygiëne van de werkruimte onderhouden materiaal onderhouden werken in een bouwteam persoonlijke administratie bijhouden binnenkomende bouwmaterialen verwerken

Source: Sisyphus ODB