Beroep mijnopzichter

Mijnopzichters coördineren en houden toezicht op activiteiten die verband houden met de winning van delfstoffen in ondergrondse en bovengrondse mijnen en groeven. Zij houden toezicht op de werknemers, de werkschema's, de processen en de organisatie in mijnen en groeven.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw

  Wet- en regelgeving en relevante praktijkvoorschriften met betrekking tot de veiligheid in de mijnbouw.

Vaardigheden

 • Ontwikkelingsprojecten voor mijnen evalueren

  Evalueren van mijnbouwmethoden en -procedures, met inbegrip van afvalbeheer, plannen voor de levensduur van mijnen, productietijdlijnen en uitgaven van fondsen.

 • Software voor mijnbouwplanning gebruiken

  Gebruik maken van gespecialiseerde software voor het plannen, ontwerpen en modelleren van mijnbouwactiviteiten.

 • Veiligheidsomstandigheden in de mijnbouw inspecteren

  Inspecteren van mijngebieden om veilige werkomstandigheden en apparatuur te waarborgen.

 • Gegevens van mijnbouwlocaties beheren

  Het verzamelen, registreren en valideren van ruimtelijke gegevens voor de mijn.

 • Toezicht houden op activiteiten voor mijnconstructie

  Voorbereiden van en toezien op de bouw van mijnen, bijv. schacht- en tunnelconstructies.

 • Toezicht houden op werkzaamheden

  Leiden van en toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van ondergeschikt personeel.

 • Toezicht houden op activiteiten inzake mijnbouwplanning

  Aansturen, controleren en onderzoeken van de mijnplanning en de controle van personeel en activiteiten.

 • Informatie inzake mijnbouwapparatuur verstrekken

  Transparant en efficiënt communiceren met het management van de mijnproductie en de machine-operators. Alle relevante informatie zoals storingen, efficiëntie en productiviteit van de apparatuur doorgeven.

 • Gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden

  Gegevens over de productie en de ontwikkeling van mijnen bijhouden, met inbegrip van de prestaties van machines.

 • Grond- en hulpstoffen beheren

  De goederenstroom die de aankoop, de opslag en het vervoer van de vereiste kwaliteit van de grondstoffen omvat, bewaken en controleren, alsook de inventaris van de lopende werken. Beheer van de activiteiten in de toeleveringsketen en synchronisatie van het aanbod met de vraag naar productie en de vraag van de afnemer.

Optionele kennis en vaardigheden

productierapporten schrijven wetten inzake mineralen mijnongelukken onderzoeken delfstofbronnen evalueren zware apparatuur beheren mijnproductie controleren milieuproblemen melden financiële prestaties optimaliseren mijnbouwkosten controleren plattegronden van een mijnbouwlocatie beheren adviseren over mijnbouwproductie geologie mijnproductie inplannen hulpbronnen beheren werkprocedures ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB