Beroep Milieu-inspecteur

Een milieu-inspecteur controleert of bedrijven, particulieren en organisaties zich houden aan regels en voorschriften op het gebied van milieu. Dit betreft bijvoorbeeld voorwaarden voor geluidsoverlast, lucht- en bodemverontreiniging en afvalverwerking. Om de controle uit te kunnen voeren bekijkt een milieu-inspecteur bijvoorbeeld de administratie van bedrijven, laat hij of zij bodem- en watermonsters nemen en luchtopnames maken. Een milieu-inspecteur signaleert en geeft overtreders aan en heeft daarnaast een adviserende rol op het gebied van milieuontheffingen en -vergunningen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken milieu-inspecteur

 • Inspecteren van werkplekken om te bekijken of er wordt voldaan aan wet- en regelgeving, voorschriften en normen op het gebied van milieu.
 • Adviseren omtrent de toepassing van milieuvoorschriften, milieuontheffingen en -vergunningen.
 • Het doen van tests ter ondersteuning van de inspectie.
 • Onderzoeksresultaten verwerken in rapportages.
 • Actie ondernemen ter behoud en verbetering van het milieu.
 • Overtreders van milieuvoorschriften signaleren, adviseren en/of aangeven.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Source: Sisyphus ODB