Beroep Milieuvervuilingsspecialist

Een milieuvervuilingsspecialist onderzoekt het effect van menselijke handelingen en natuurlijke processen op het milieu. Dit doet hij of zij door onderzoek te doen naar oorzaken van milieuvervuiling door middel van diverse tests en analyses. De milieuvervuilingsspecialist bekijkt mogelijke effecten van diverse activiteiten, projecten en ontwikkelingen op het milieu en voert op dat gebied controles uit. Een mileuvervuilingsspecialist kan op basis daarvan het besluit nemen om activiteiten niet door te laten gaan vanwege de bescherming van het milieu. Daarnaast ontwikkelt hij of zij plannen om het milieu te beschermen en verdere vervuiling te voorkomen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken milieuvervuilingsspecialist

 • Onderzoek doen naar oorzaken van milieuvervuiling door middel van tests, analyses in veld en laboratorium en het afnemen van monsters.
 • Aanbevelingen doen om de milieuvervuiling terug te dringen en het milieu te herstellen.
 • Inschatten van het schadelijke effect op het milieu door voorgenomen activiteiten, projecten en ontwikkelingen en adviseren over het wel of niet uitvoeren hiervan.
 • Ontwikkelen en coördineren van mileubeheersystemen voor organisaties zodat zij effecten van producten en diensten op het milieu kunnen signaleren en beoordelen.
 • Controleren van de milieueffecten van bestaande activiteiten, projecten en ontwikkelingen.
 • Controleren en beoordelen van organisaties op het voldoen aan eigen en door de overheid bepaalde milieuvoorschriften en -eisen.
 • Schendingen van milieuvoorschriften opsporen en bepalen van en adviseren over herstelmaatregelen.
 • Ontwikkelen van plannen ten behoeve van milieubehoud.

Gerelateerde beroepen specialist, technicus

 • Chemisch technicus, ing
 • Geologisch of mineraal technicus
 • Geologisch, meteorologisch technicus
 • Ingenieur civiele techniek (hbo)
 • Ingenieur computertechniek (hbo)
 • Ingenieur elektrotechniek (hbo)
 • Ingenieur werktuigbouwkunde (hbo)
 • Metaalkundige
 • Monsternemer geologische monsters
 • Scheepsbouwkundige
 • Technicus kernenergiecentrale
 • Technicus vliegtuigcommunicatiesystemen
 • Werktuigbouwkundig technicus

Source: Sisyphus ODB