Beroep Militair of matroos special forces

Een lid van de special forces is een hooggekwalificeerde medewerker van het leger. Hij is opgeleid om missies uit te voeren die een hoog risico kennen. Daarnaast biedt hij hulp in noodsituaties . Een lid van de special forces neemt deel aan militaire operaties . Hij traint en oefent met diverse militaire materialen en tactieken. Hij houdt de wacht voor de navigatie naar, communicatie met en de veiligheid of bewaking van militaire of andere gebouwen. Een lid van de special forces doet mee aan vredesoperaties of hij zorgt er voor dat een staakt-het-vuren bewaart blijft. Hij kan camouflage aanbrengen of andere beschermde barrières opzetten. Hij graaft loopgraven en bunkers ter bescherming. Een lid van de special forces kan uit een luchtvoertuig parachuteren terwijl hij wapens en/of voorraad bij zich draagt. Ten slotte, voert hij patrouilles uit in gebieden waar mogelijk militaire activiteiten plaatsvinden en voert hij scoutingsmissies uit om de vijand te lokaliseren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Taken militair of matroos special forces

 • Hulp bieden in noodsituaties, zoals natuurrampen, ernstige ongelukken en burgerlijke onrusten.
 • Deelnemen aan militaire operaties (met een hoog risico) bijvoorbeeld om grondtroepen van de vijand te vernietigen of vijandelijke aanvallen af te slaan.
 • Trainen en oefenen met divers militaire materiaal en tactieken.
 • Wacht houden bij militaire of andere gebouwen.
 • Deelnemen aan vredesmissies en bewaken van staakt-het-vuren.
 • Toepassen van beschermende maatregelen zoals camouflages, barrières, loopgraven en bunkers.
 • Parachuteren uit een luchtvoertuig terwijl hij wapens/voorraad draagt.
 • Uitvoeren van patrouilles in gebieden waar mogelijk militaire activiteiten plaatsvinden.
 • Uitvoeren van scoutingsmissies om de vijand te lokaliseren.

Gerelateerde beroepen strijdkrachten

 • Leider militaire operaties
 • Lid operationele luchtstrijdkrachten
 • Matroos bij operationele strijdkrachten
 • Officier strijdkrachten
 • Onderofficier strijdkrachten
 • Soldaat bij operationele strijdkrachten
 • Specialist militaire wapens

Source: Sisyphus ODB