Beroep militair operationeel analist

Militaire operationele analisten voeren strategische taken uit, zoals het nemen van tactische beslissingen, het opsporen en identificeren van potentiële bedreigingen en het lokaliseren van doelwitten en doelstellingen. Zij communiceren met hun eigen en andere teams om de efficiëntie van de operatie te waarborgen en houden tevens toezicht op de veiligheid van het team.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

 • Geografische informatiesystemen

  De instrumenten voor geografische kartering en plaatsbepaling, waaronder GPS (wereldwijd plaatsbepalingssysteem), GIS (geografische informatiesystemen) en teledetectie.

 • Surveillancemethoden

  Observatiemethoden die worden gebruikt voor het verzamelen van informatie en inlichtingen voor onderzoeksdoeleinden.

 • Militaire wapens

  De soorten wapens die worden gebruikt door verschillende militaire organisaties, zoals leger, marine of luchtmacht en in verschillende landen wereldwijd, de aspecten en het schadepotentieel van wapens en de manieren om zich tegen wapens te verdedigen.

Vaardigheden

 • Radioapparatuur gebruiken

  Het opzetten en exploiteren van radioapparatuur en toebehoren, zoals omroepconsoles, versterkers en microfoons. Inzicht in de basiskennis van de taal van de radio-operator en, zo nodig, instructies voor de correcte bediening van de radioapparatuur.

 • Inzet van troepen beheren

  Het inzetten van troepen in conflictgebieden of troepen die hulp nodig hebben beheren en toezicht houden op de procedures voor het inzetten. De inzet van de troepen binnen een gebied voor specifieke missies beheren en ervoor zorgen dat de troepen en middelen aan de missies worden toegewezen in overeenstemming met de tactische overwegingen en de veiligheid van de troepen.

 • Militaire troepen bevelen

  Leiding geven tijdens de acties van de strijdkrachten op het terrein bij een missie, hetzij bij gevechten, humanitair of bij verdediging, in overeenstemming met de voorafgaand aan de operatie ontwikkelde strategieën, en ervoor zorgen dat de communicatie met andere troepen behouden blijft.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Zorgen voor informatiebeveiliging

  Ervoor zorgen dat de informatie die tijdens de surveillance of onderzoeken wordt verzameld, in de handen blijft van degenen die gemachtigd zijn de informatie te ontvangen en te gebruiken en niet in de handen valt van vijand of anderszins niet-gemachtigde personen.

 • Militaire tactieken bedenken

  De strategische en tactische aspecten van een militaire operatie ontwerpen, rekening houdend met de beschikbare middelen en taken aan de verschillende troepen toewijzen, en toezicht houden op het gebruik van wapens en andere gevechtsuitrusting.

 • Radarapparatuur gebruiken

  Gebruiken van radarschermen en andere radarapparatuur; ervoor zorgen dat vliegtuigen op een veilige afstand van elkaar vliegen.

 • Geografische informatiesystemen gebruiken

  Werken met computersystemen zoals geografische informatiesystemen (GIS).

 • Gevaar in risicogebieden inschatten

  De potentiële gevaren inschatten van militaire of humanitaire missies in risicogebieden, zoals gevechtsgebieden, gebieden die zijn getroffen door natuurrampen of gebieden met politieke spanningen.

 • Veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen

  Veiligheids- en bewakingsapparatuur controleren om te observeren wat de mensen op een bepaald gebied doen en hun veiligheid te waarborgen.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

Optionele kennis en vaardigheden

analytisch denken beleid voor informatiebeveiliging toepassen vijandelijke communicaties hinderen operationele communicatie onderhouden strategische kaarten maken camouflage elektronische apparatuur en telecommunicatieapparatuur militaire code militaire operaties uitvoeren gevechtsbevelen geven gepantserde gevechtsvoertuigen besturen surveillancemateriaal controleren in gebieden patrouilleren situatieschetsen schrijven zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens surveillanceradars waakzaam zijn telecommunicatieconcepten gegeven instructies volgen verantwoordelijkheid tonen principes van elektronische apparatuur elektromagnetisch spectrum infiltraties uitvoeren reddingsmissies coördineren militaire gevechtstechnieken terroristische dreigingen vaststellen vragen beantwoorden

Source: Sisyphus ODB