Beroep modelnaaister

Modelnaaisters maken het eerste confectiemodel van een kledingstukontwerp. Zij nemen beslissingen over de vervaardiging van de kleding, zodat de definitieve goed te keuren modellen op tijd klaar zijn, waarbij zij rekening houden met bulkproductie. Zij persen voltooide kleding en doen kwaliteitscontroles. 

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • 3D-bodyscantechnieken

  De beginselen en het gebruik van technologieën voor het scannen van 3D, gebruikt om de omvang en vorm van het menselijk lichaam te bepalen.

 • Uitspreiden van stoffen in de mode-industrie

  Voorbereidende handeling voor het snijden van stukken textiel bestaande uit het leggen van stapels stof op een andere in een vooraf vastgestelde richting en het verband tussen de goede en verkeerde kant van de stof.

 • Productie van kleding

  Processen voor de vervaardiging van kleding en de diverse technologieën en machines die bij de fabricage worden gebruikt.

 • Standaard maatsystemen voor kleding

  Standaard kledingmaatsystemen die door verschillende landen zijn ontwikkeld. Verschillen tussen de systemen en normen van verschillende landen, de systeemontwikkeling volgens de evolutie van de vorm van het menselijk lichaam en hun gebruik in de kledingindustrie.

 • Productie van textielconfectieartikelen

  Productieprocessen voor kleding en confectie. De diverse technologieën en machines voor de fabricageprocessen.

 • Aftekenen

  Markeerdiagram van een nauwkeurige opstelling van patroonelementen voor een bepaalde stijl en de maten die moeten worden gesneden uit één enkele spread. Er kunnen merkers worden aangebracht door de hoofdpatronen handmatig op de stof of op papier te zetten, of door het manipuleren van gecomputeriseerde patroonafbeeldingen. Proces voor het bepalen van de meest efficiënte presentatie van patroonelementen voor een bepaalde stijl, stof en verdeling van de maten. 

 • Technologie in de kledingindustrie

  Traditionele en geavanceerde technologie voor de vervaardiging van kleding. Technologieën, met inbegrip van processen, machines, enz., om patroonvereisten op te stellen en te ontwerpen, bij te dragen tot de kostprijsberekening van producten en criteria vast te stellen voor assemblagevolgorde en kwaliteitsborging

Vaardigheden

 • Stoffen onderscheiden

  Onderscheid maken tussen de stoffen om de verschillen ertussen te bepalen. Beoordelen van weefsels op basis van hun kenmerken en hun toepassing bij de vervaardiging van kleding.

 • Geautomatiseerde regelsystemen bedienen

  Elektronische of geautomatiseerde besturingspanelen bedienen om processen te bewaken en te optimaliseren en om het opstarten en afsluiten van processen te regelen. Apparatuur en systemen monitoren en inspecteren om storingen op te sporen.

 • Productiewerkzaamheden voor de fabricage coördineren

  De activiteiten op het gebied van de productie coördineren op basis van de strategieën, het beleid en de plannen voor de productie. Nadere bestudering van de planning, zoals de verwachte kwaliteit van de producten, de hoeveelheden, de kosten en de arbeid die nodig zijn om de nodige maatregelen te kunnen nemen. De processen en middelen aanpassen om de kosten zo laag mogelijk te houden.

 • Stoffen versnijden

  Stoffen en andere slijtvaste kledingmaterialen op maat versnijden, de stoffen in meerdere lagen in de snijtafel plaatsen en zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de stof om verspilling te voorkomen. De stoffen versnijden met de hand of met elektrische messen of andere snijgereedschappen, afhankelijk van de stof. Gebruik maken vangecomputeriseerde systemen of automatische snijmachines.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Technische tekeningen van modestukken maken

  Technische tekeningen maken van dragen van kleding, lederwaren en schoeisel, met inbegrip van technische en ontwerptekeningen. Deze gebruiken om te communiceren of ontwerpen van ideeën en constructiedetails over te brengen aan de makers, de technologen, de gereedschapsmakers en de producenten van apparatuur of andere machines voor de bemonstering en de productie.

 • Kledingstukken produceren

  Vervaardiging hetzij op basis van een massaproduct, hetzij op maat dragen van verschillende typen, het maken en samenstellen van de kleding, waarbij gebruik wordt gemaakt van procedés zoals naaien, verlijmen, lijmen. Samenstellen van kleding met behulp van steken, zomen zoals kragen, mouwen, voorkanten, achterkanten, zakken.

 • Kledingstukken inspecteren

  Het inspecteren en testen van producten, onderdelen en materialen in overeenstemming met specificaties en normen; het afkeuren of afwijzen van producten, materialen en uitrusting dat niet voldoet aan de specificaties.

 • Accessoires onderscheiden

  Onderscheid maken tussen toebehoren om de verschillen tussen de accessoires te bepalen. Het beoordelen van accessoires op basis van hun kenmerken en hun toepassing bij de vervaardiging van kleding.

 • Textielartikelen naaien

  Verschillende producten naaien op basis van textiel en garnituren. Combineren van goede hand- en oogcoördinatie, handmatige behendigheid en lichamelijk en geestelijk uithoudingsvermogen.

 • Kleding vermaken

  Na dragen van kleding dit repareren of aanpassen volgens de klant-/fabricagespecificaties. Wijzigingen uitvoeren met de hand of met behulp van apparatuur.

 • Stoffen strijken

  Persen en strijken van het product om vorm te geven aan stoffen of deze plat te maken, voor hun definitieve afgewerkte uiterlijk. Strijk met de hand of met stoompersen.

 • Machines voor de productie van kledingstukken bedienen

  Bedienen en controleren van machines die diverse kledingstukken maken. Bedienen en controleren van machines die het doek in de lengte vouwen en de grootte van de stukken meten.

 • Instructies voor kledingproductie beheren

  Instructies van klanten beheren voor de productie van kleding. De wensen van klanten verzamelen en ze verwerken tot specificaties voor de productie.

 • Kwaliteit van kledingstukken evalueren

  Evalueren van naaiwerk, constructie, bevestiging, bevestigingsmiddelen, verfraaiingen, schakeringen binnen de kleding; evalueren van de consistentie van patronen, het overeenstemmen van patronen, het evalueren van kleefbanden en voeringen.

 • Kledingpatronen maken

  Kledingpatronen maken met gebruikmaking van daarvoor bestemde software of met de hand op basis van schetsen van modeontwerpers of productvereisten. Patronen maken voor verschillende maten, stijlen en onderdelen van de kledingstukken.

 • Patronen voor kledingstukken indelen

  Het indelen van patronen door het uitvoeren van processen van het aanpassen van de initiële patronen om een nest van patronen te creëren die passen bij verschillende lichaamstypes en -groottes.

Optionele kennis en vaardigheden

stoffen borduren weefsels bundelen eigenschappen van weefsels cad voor de confectie-industrie lappen stof naaien gescande lichaamsgegevens analyseren textieltechnieken voor handgemaakte producten gebruiken 3d-scanners voor kleding gebruiken van textiel gemaakte persoonlijke beschermingsmiddelen produceren

Source: Sisyphus ODB