Beroep mondhygiënist

mondhygiënist
Credits: Shutterstock.com

Mondhygiënisten werken volgens de behoeften van de patiënten aan het reinigen en polijsten van de tanden, supra- en sub-gingivale schaling van de tanden, toepassing van profylactische materialen op de tanden, het verzamelen van gegevens, het toedienen van uitgebreid advies over mondhygiëne en mondverzorging, onder toezicht van tandartsen volgens zijn/haar instructies.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken mondhygiënist

 • Beoordeelt de tandheelkundige conditie van de patiënt, bijvoorbeeld door het onderzoek van tandvlees op symptomen van mondziekten.
 • Maakt en ontwikkelt tandheelkundige röntgenfoto's.
 • Reinigt het gebit en het tandvlees, bijvoorbeeld door aanslag en vlekken van tanden te verwijderen en tandplaque te verwijderen.
 • Voert preventieve tandheelkundige procedures uit, waaronder bijv. fluorbehandelingen en het 'sealen' van vullingen.
 • Geeft voorlichting en adviseert patiënten over mondverzorging, mondhygiëne en voeding.
 • Brengt lokale verdoving aan voor het uitvoeren van tandheelkundige procedures.
 • Maakt gebitsafdrukken voor het ontwikkelen van studiegips en mondbeschermers.
 • Assisteert tandartsen bij behandelingen, bijvoorbeeld door gebitsreconstructies te polijsten.
 • Assisteert bij het voorkomen en controleren van cariës en tandvleesaandoeningen.
 • Beschermt wortelkanalen en gaat tandwortelaandoeningen tegen.
 • Rapporteert over de conditie van de patiënt.

Gerelateerde beroepen gebit

 • Tandarts
 • Tandartsassistent
 • Tandtechnicus
 • Tandtechnicus voor paarden

Vaardigheden

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Tanden in kaart brengen

  Een tandheelkundige afbeelding van de mond van de patiënt maken om informatie te verschaffen over tandbederf, holten, ontbrekende tanden, de diepte van de pockets tussen tand en tandvlees, afwijkingen in tanden, zoals rotaties, afbrokkeling of afschuring in het gebit of aan het glazuur, schade aan tanden of de aanwezigheid van vals gebit volgens de instructies van de tandarts en onder het toezicht van de tandarts.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Klinische resultaten van tandheelkundige interventies evalueren

  Evalueren van het resultaat van een tandheelkundige interventie met behulp van indices, instrumenten, onderzoekstechnieken en feedback van de patiënt en anderen om de gezondheid van de patiënt en anderen te verbeteren volgens de aanwijzingen en het toezicht van de tandarts.

 • Tandheelkundige radiografieën uitvoeren

  Het maken en ontwikkelen van radiografieën of röntgenfoto’s voor patiënten, door de patiënt en de film-/beeldreceptor op passende wijze te positioneren om een intra- en extraorale radiografie te maken, waarbij alle voorschriften voor de veiligheid van de patiënt (afscherming, bescherming van de exploitant en collimator) worden toegepast.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Infecties in de instelling beheersen

  Implementeren van een reeks maatregelen ter voorkoming en bestrijding van infecties, waarbij gezondheids- en veiligheidsprocedures en -beleid worden geformuleerd en vastgesteld.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Antibacteriële producten aanbrengen op tanden

  Preventieve en profylactische stoffen, zoals weefsellijm en fluoride aanbrengen op de tanden in overeenstemming met de aanwijzingen van de tandarts en onder diens supervisie.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Tandkronen polijsten

  Tandheelkundige herstellingen van metaal, goud en amalgaam onderhouden door polijsten om de effecten van oppervlaktecorrosie te verminderen en het esthetische uiterlijk van de herstelling te behouden volgens de aanwijzingen van de tandarts en onder toezicht van de tandarts.

 • Instructies van tandartsen volgen

  Rechtstreeks werken met tandartsen door hun gedetailleerde instructies op te volgen.

 • Voorlichten over mondverzorging en ziektepreventie

  Patiënten voorlichten over het verbeteren van de mondgezondheidszorg en het voorkomen van tandheelkundige ziekten, door het bevorderen van tanden poetsen, flossen en alle andere aspecten van tandheelkundige zorg volgens de aanwijzingen van en onder het toezicht van de tandarts.

 • Advies geven over voeding en de impact ervan op de mondgezondheid

  Advies geven aan patiënten over goede voeding en de gevolgen ervan op de gezondheid van de mond.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Tandsteen, tandplak en vlekken verwijderen

  Tandsteen, tandplak en vlekken verwijderen van alle tandoppervlakken volgens de aanwijzingen van de tandarts en onder toezicht van de tandarts.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in gezondheidsdiensten promoten

  De naleving van de lokale, regionale, nationale en uniale wetgeving, beleidsregels, richtsnoeren en protocollen op het gebied van gezondheid en veiligheid bevorderen.

 • Omgaan met angst van patiënten

  De angsten van patiënten die een tandheelkundige behandeling ondergaan herkennen en hiermee omgaan.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Interventies inzake tandheelkundige hygiëne uitvoeren

  Interventies uitvoeren in de tandhygiëne om lokale etiologische factoren weg te nemen en te beheersen, teneinde cariës, parodontale ziekten en andere mondaandoeningen te voorkomen of te controleren wanneer deze zich volgens de aanwijzingen van de tandarts en onder het toezicht van de tandarts voordoen.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen gebruiken bij zorg gegevens bijhouden over tandprotheses beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren

Source: Sisyphus ODB