Beroep monnik / non

Monniken/nonnen wijden zich aan een monastieke leefstijl. Zij beloven deel te nemen aan spirituele werken als deel van hun religieuze gemeenschap. Monniken/nonnen nemen deel aan dagelijkse gebeden en leven vaak in hun zelfvoorzienende kloosters of conventen samen met andere monniken/nonnen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

 • Gebed

  De spirituele handeling van aanbidding en dankzegging of verzoek om hulp aan een godheid.

 • Theologie

  De studie van het systematisch en rationeel begrijpen, verklaren en bekritiseren van religieuze ideeën, concepten, en alle goddelijke dingen.

 • Monnikendom

  Het geheel van monniken die hun leven wijden aan spiritualiteit en die aardse genoegens, zoals materiële goederen, afwijzen.

Vaardigheden

 • Religieuze activiteiten promoten

  Het bevorderen van evenementen, het bijwonen van religieuze diensten en ceremonies en de deelname aan religieuze tradities en festiviteiten in een gemeenschap om de rol van religie in die gemeenschap te versterken.

 • Samenwerkingsrelaties aangaan

  Een relatie tot stand brengen tussen organisaties of personen die baat kunnen hebben bij onderlinge communicatie om een duurzame en positieve samenwerkingsrelatie tussen beide partijen te vergemakkelijken.

 • Empathie tonen

  Empathie tonen om elk soort symbolisch geweld en isolement te voorkomen en het garanderen van voldoende aandacht voor iedereen. Het moet een vermogen omvatten om verschillende verbale en non-verbale communicatie van sentiment en gevoelens te begrijpen.

 • Religieuze teksten interpreteren

  De inhoud en de boodschap van religieuze teksten interpreteren ten behoeve van de eigen spirituele ontwikkeling en die van anderen, alsook passende passages en boodschappen tijdens diensten en plechtigheden of voor theologische leerdoeleinden over te brengen.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

Optionele kennis en vaardigheden

bijbelteksten werkschema's volgen jodendom gewassen oogsten beginselen van gewasproductie kooktechnieken gebruiken reisgezelschappen verwelkomen intercultureel bewustzijn tonen onderwijsstrategieën toepassen christendom onderwijsactiviteiten organiseren vragen beantwoorden hindoeïsme religieuze ceremonies uitvoeren gemeenschapsrelaties opbouwen islam religieuze diensten voorbereiden religieuze teksten aanleren dialoog in de maatschappij bevorderen kerkdiensten leiden boekhoudkundige technieken scenario's uit het hoofd leren boeddhisme interculturele onderwijsstrategieën toepassen werk organiseren zangtechnieken liefdadigheidsdiensten bieden contacten onderhouden met lokale overheden zingen religieuze instellingen vertegenwoordigen rituele reinigingsactiviteiten uitvoeren

Source: Sisyphus ODB