Beroep montageleider assemblage reservoirs

Montageleiders assemblage reservoirs monitoren het assemblageproces van reservoirs zoals ketels of drukvaten. Zij trainen en coachen de werknemers die zijn betrokken bij de assemblage om de productiedoelstellingen te realiseren.

Montageleider assemblage reservoirs: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten containers

  Het productieproces van verschillende soorten containers, zoals boilers en drukvaten, en waarvoor ze worden gebruikt.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Productie van metalen containers

  De vervaardiging van metalen reservoirs, tanks en dergelijke, van de typen die gewoonlijk als vaste containers worden geïnstalleerd voor opslag of fabricage. De vervaardiging van metalen tanks voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas.

Vaardigheden

 • Werk van werknemers beoordelen

  De noodzaak voor arbeid beoordelen voor het werk dat gaat komen. De prestaties van het team van werknemers beoordelen en leidinggevenden hiervan op de hoogte brengen. Werknemers aanmoedigen en ondersteunen bij het leren, door hen technieken te leren en de toepassing te controleren om de kwaliteit van de producten en de arbeidsproductiviteit te waarborgen.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Toezien op de productievoorwaarden

  Toezicht houden op de productieprocessen en alle middelen voorbereiden die nodig zijn om een efficiënte en continue productiestroom in stand te houden.

 • Waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet

  Ervoor zorgen dat afgewerkte producten aan de specificaties van het bedrijf voldoen of overschrijden.

 • Communicatie binnen een team coördineren

  Verzamelen van contactinformatie voor alle teamleden en beslissen over de wijze van communicatie.

 • Toezicht houden op kwaliteitscontroles

  De kwaliteit van de geleverde goederen of diensten controleren en waarborgen door toe te zien op het feit dat alle productiefactoren voldoen aan de kwaliteitseisen. Toezicht houden op productinspecties en tests.

 • Toezicht houden op montagewerkzaamheden

  Het geven van technische instructies aan bandwerkers en het controleren van de vooruitgang die zij boeken om aan de kwaliteitsnormen te voldoen en om na te gaan of de in het productieplan vastgestelde doelstellingen zijn bereikt.

 • Behoefte aan technische middelen analyseren

  Een lijst van de benodigde middelen en apparatuur op basis van de technische behoeften van de productie bepalen en opmaken.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Problemen doorgeven aan ervaren collega’s

  Ervaren collega’s informeren en feedback geven in geval van problemen of afwijkingen.

 • Diensten van werknemers plannen

  Shifts van werknemers plannen om alle orders van de klanten af te ronden en het productieplan naar tevredenheid te voltooien.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Over productieresultaten rapporteren

  Rapporteren over de productie aan de hiërarchie. Vermelden van een specifieke reeks parameters, zoals de geproduceerde hoeveelheid en het tijdschema en eventuele problemen of onverwachte gebeurtenissen.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

Optionele kennis en vaardigheden

samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole solderen proefdraaien toezicht houden op de logistiek van eindproducten productieprocessen analyseren voor verbetering kwaliteitsnormen voor productie controleren toezicht houden op voormontagewerkzaamheden methoden voor kwaliteitsgarantie nieuwe producten in de productie integreren defecte apparatuur terugsturen naar assemblagelijn materiële middelen controleren werknemers opleiden lasapparatuur bedienen personeel werven regulier onderhoud van machines programmeren productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole de bediening van een machine installeren inspectierapporten schrijven risico’s op de werkplek identificeren inspecties uitvoeren advies geven aan technici

Source: Sisyphus ODB