Beroep montageleider schoenassemblage

De montagebegeleiders van schoeisel controleren en coördineren de activiteiten van de werknemers in de zwikkerij van een schoenfabriek. Op de zwikkerij wordt de schacht (bovenleer) van een schoen over een leest (bepaald de vorm van de schoen) getrokken en vastgemaakt aan de binnenzool. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten voorafgaande aan het zwikken en de vervolgstappen in het schoenfabricageproces. Ze onderzoeken of bovendelen en zolen aan de kwaliteitseisen voldoen en geven instructies om te produceren. Deze begeleiders staan in voor de bevoorrading van de zwikkerij met bovendelen, leesten, schachten en kleine behandelingsgereedschappen en voor de kwaliteitscontrole van de leest.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen leer

 • Huid-, leerbewerker
 • Huidpreparateur, leerbereider, leerlooier
 • Lederwarenmaker, zadelmaker
 • Leerpatronenmaker, leersnijder
 • Maatschoenmaker, orthopedisch schoenmaker
 • Machinebediener leerproducten
 • Productie medewerker bont-, leerbereiding

Kennis

 • Materialen voor schoeisel

  De kenmerken, onderdelen, voordelen en beperkingen van een breed scala aan materialen die gebruikt worden in de productie van schoeisel: leer, leervervangers (synthetisch of kunststof), textiel, plastic, rubber, enz. 

 • Preassemblage van schoenzolen

  Materialen en technieken die worden gebruikt bij de vervaardiging van schoenzolen, waaronder buitenzolen, hielen, binnenzolen, enz.

 • Assemblageprocessen en -technieken voor het maken van schoeisel volgens de lijmmethode

  Technologie, materialen, machines en gereedschappen voor het modelleren en het aanbrengen van zolen bij het maken van schoeisel volgens de lijmmethode.

 • Assemblageprocessen en -technieken voor het maken van schoeisel volgens de Goodyear-methode

  Technologie, uitrusting, machines en tools voor het assembleren van schoeisel volgens de Goodyear-methode.

 • Uitrusting voor schoeisel

  Functionaliteit van het brede scala aan uitrusting en basisregels voor geregeld onderhoud.

 • Technologie voor de productie van schoeisel

  Technologie en machines met betrekking tot schoeiselprocessen. De productie van schoenen begint in de snij-/uitsnijruimte, waar het boven- en ondermateriaal worden uitgesneden. De bovenste delen worden samengevoegd in de sluitruimte. Dit gebeurt in een specifieke bewerkingsvolgorde: splitten, vouwen, naaien, enz. Het gesloten bovenwerk, de binnenzool en andere onderste delen worden samengebracht in de montageruimte, waar de belangrijkste bewerkingen bestaan in het leesten en verzolen. Het proces eindigt met de afwerking in de afwerkings- en de verpakkingsruimte.

 • Kwaliteit van schoeisel

  Kwaliteitsspecificaties van materialen, processen en eindproducten, de meest voorkomende defecten in schoeisel, snelle testprocedures, laboratoriumtestprocedures en -normen, adequate apparatuur voor kwaliteitscontroles. Kwaliteitsborging van productieprocessen van schoeisel en fundamentele kwaliteitsconcepten, met name een kader en standaarden voor de kwaliteit van schoeisel.

 • Assemblageprocessen en -technieken voor het maken van schoeisel volgens de California-methode

  Technologie, uitrusting, machines en gereedschap voor het vervaardigen van California-schoeisel.

 • Voormontage van bovenmateriaal van schoeisel

  De apparatuur en technieken die worden gebruikt voor voormontage van bovenmateriaal in de schoenenindustrie.

 • Onderdelen van schoeisel

  De onderdelen van schoeisel voor bovenmateriaal (voorstukken, hielstukken, voeringen, achterstukken, neusvoeringen, enz.) en ondermateriaal (zolen, hielen, binnenzolen, enz.). Ecologische aangelegenheden en het belang van recycling. Selectie van geschikte materialen en onderdelen op basis van hun invloed op de schoeiselstijl en kenmerken, eigenschappen en maakbaarheid. Procedures en methoden voor de chemische en mechanische verwerking van lederen en niet-lederen materialen.

 • Machines voor de productie van schoeisel

  De functionaliteit van het brede scala aan machines en de basisregels voor regelmatig onderhoud.

Vaardigheden

 • In teams werken bij de productie van textiel

  Harmonisch met collega's in teamverband samenwerken in de textiel- en kledingindustrie.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • IT-instrumenten gebruiken

  Toepassing van computers, computernetwerken en andere informatietechnologieën en -apparatuur voor het opslaan, ophalen, verzenden en manipuleren van gegevens, in de context van een bedrijf of onderneming.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Assemblageruimten voor de productie van schoeisel coördineren

  De stroom van materialen en onderdelen van schoeisel coördineren. Bestellingen beheren en de activiteiten van de assemblageruimte organiseren. Machines, activiteiten en werknemers verdelen. De productie en de materialen beheren en optimaliseren. Delen en componenten verdelen en organiseren volgens het model of de grootte van het schoeisel en deze rechtstreeks naar de afwerkruimte of naar het magazijn sturen. De interne kwaliteitscontrole organiseren.

 • Doelgerichte leiderschapsrol ten opzichte van collega’s uitoefenen

  Een leidende rol vervullen in de organisatie en met de collega’s met het oog op het coachen en sturen van ondergeschikten ten behoeve van de verwezenlijking van specifieke doelstellingen.

Optionele kennis en vaardigheden

commerciële en technische zaken in vreemde talen communiceren preassemblagetechnieken voor ondermateriaal van schoeisel toepassen assemblagetechnieken voor gelijmde constructies in schoeisel toepassen proefmodellen van schoeisel maken basisregels voor onderhoud aan schoeisel- en lederwarenmachines toepassen preassemblagetechnieken voor bovendelen van schoeisel toepassen milieueffecten van schoeiselproductie verminderen

Source: Sisyphus ODB