Beroep montageleider vaartuigassemblage

Montageleiders vaartuigassemblage coördineren werknemers die betrokken zijn bij de productie van boten en schepen en plannen hun activiteiten. Zij stellen productierapporten op en bevelen maatregelen aan om de kosten te verlagen en de productiviteit te verhogen. Montageleiders vaartuigassemblage leiden werknemers op over het beleid van het bedrijf, de werktaken en de veiligheidsmaatregelen. Zij controleren of de toegepaste werkprocedures en technieken conform de voorschriften zijn. Zij houden toezicht op de leveringen en communiceren met andere afdelingen om onnodige onderbrekingen van het productieproces te vermijden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektromechanica

  De technische processen waarbij elektrische en mechanische technologie worden gecombineerd bij de toepassing van elektromechanica in apparaten die elektriciteit nodig hebben om mechanische bewegingen tot stand te brengen of apparaten die elektriciteit opwekken door middel van mechanische bewegingen.

 • Mechanica van vaartuigen

  De mechanica van boten en schepen. Beschikken over inzicht in de technische aspecten en kunnen deelnemen aan discussies over aanverwante onderwerpen om mechanische problemen op te lossen.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

Vaardigheden

 • Behoefte aan technische middelen analyseren

  Een lijst van de benodigde middelen en apparatuur op basis van de technische behoeften van de productie bepalen en opmaken.

 • Werk van werknemers beoordelen

  De noodzaak voor arbeid beoordelen voor het werk dat gaat komen. De prestaties van het team van werknemers beoordelen en leidinggevenden hiervan op de hoogte brengen. Werknemers aanmoedigen en ondersteunen bij het leren, door hen technieken te leren en de toepassing te controleren om de kwaliteit van de producten en de arbeidsproductiviteit te waarborgen.

 • Werknemers opleiden

  Werknemers leiden en begeleiden via een proces waarbij hen de nodige vaardigheden worden aangeleerd voor de baan. Activiteiten organiseren bedoeld om het werk en de systemen voor te stellen of om de prestaties van individuen en groepen te verbeteren in organisatorische omgevingen.

 • Toezicht houden op werkzaamheden

  Leiden van en toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van ondergeschikt personeel.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Afdelingsschema aan medewerkers geven

  Medewerkers door pauzes en lunches leiden, werk plannen, zich houden aan de aan de afdeling toegewezen werkuren.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen

  Schepen, scheepsonderdelen, en uitrusting inspecteren; ervoor zorgen dat deze voldoen aan de normen en specificaties.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Toezien op de productievoorwaarden

  Toezicht houden op de productieprocessen en alle middelen voorbereiden die nodig zijn om een efficiënte en continue productiestroom in stand te houden.

 • Communicatie binnen een team coördineren

  Verzamelen van contactinformatie voor alle teamleden en beslissen over de wijze van communicatie.

 • Over productieresultaten rapporteren

  Rapporteren over de productie aan de hiërarchie. Vermelden van een specifieke reeks parameters, zoals de geproduceerde hoeveelheid en het tijdschema en eventuele problemen of onverwachte gebeurtenissen.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

Optionele kennis en vaardigheden

cnc-draaibanken bedienen kwaliteitsnormen voor productie controleren een cnc-controller programmeren verdedigingssysteem materiële middelen controleren risico’s op de werkplek identificeren mechanische machines inkopen personeel werven cnc-metaalponsmachines bedienen waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet cnc-boormachines bedienen nieuwe producten in de productie integreren cam-software gebruiken cnc-slijpmachines bedienen productieprocessen analyseren voor verbetering regulier onderhoud van machines programmeren cnc-lasersnijmachines bedienen toezicht houden op de logistiek van eindproducten samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole cnc-freesmachines bedienen toezicht houden op kwaliteitscontroles advies geven aan technici

Source: Sisyphus ODB