Beroep monteur auto-onderdelen

Monteurs auto-onderdelen zetten auto-onderdelen vast. Zij gebruiken hand- en elektrisch gereedschap om bedrading en kabels met elkaar te verbinden en onderdelen af te stellen. Monteurs auto-onderdelen installeren ook programmeerbare componenten of robots. Zij testen elektrische eenheden en apparatuur en controleren afzonderlijke onderdelen op storingen. Zij controleren de kwaliteit van assemblages om ervoor te zorgen dat aan de normen is voldaan en dat de specificaties in acht zijn genomen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Mechanica van motorvoertuigen

  De interactie van krachten en het effect op motorvoertuigen zoals auto’s, bussen, invalidenwagens en andere gemotoriseerde voertuigen. 

 • Elektromechanica

  De technische processen waarbij elektrische en mechanische technologie worden gecombineerd bij de toepassing van elektromechanica in apparaten die elektriciteit nodig hebben om mechanische bewegingen tot stand te brengen of apparaten die elektriciteit opwekken door middel van mechanische bewegingen.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

Vaardigheden

 • Elektrisch gereedschap gebruiken

  Aangedreven pompen bedienen. Handgereedschappen of elektrisch gereedschap gebruiken. Gebruik gereedschappen voor de reparatie van voertuigen of veiligheidsuitrusting.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Elektronische eenheden monteren

  Het samenstellen en in stand houden van elektronische onderdelen en elektronische circuits.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Elektrische componenten monteren

  Het monteren van schakelaars, elektrische bedieningen, schakelborden en andere elektrische onderdelen met behulp van hand- en soldeermateriaal.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

Optionele kennis en vaardigheden

soorten klinknagels engineeringprocessen robotinstallaties afstellen prestatietests uitvoeren verdedigingssysteem kwaliteit van producten controleren in teams aan een assemblagelijn werken laagspanningsbedrading installeren testapparatuur gebruiken hefapparatuur bedienen precisiemeetinstrumenten hanteren lassen elektronische instrumenten kalibreren solderen klinknageltangen hanteren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden elektrische aansluitschema’s soldeertechnieken toepassen voertuigonderhoud uitvoeren testgegevens vastleggen klinkmachines bedienen defecte apparatuur terugsturen naar assemblagelijn

Source: Sisyphus ODB