Beroep monteur industriële machines

Monteurs industriële machines werken aan nieuwe machines en apparatuur die in bedrijf zijn. Zij richten zich op de specifieke toepassing en bouwen indien nodig accessoires, voeren onderhoud en reparatie uit en doen diagnoses om fouten te vinden in systemen of onderdelen die moeten worden vervangen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Hydraulica

  De krachtoverbrengingssystemen die de kracht van stromende vloeistoffen gebruiken om stroom over te brengen.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Pneumatiek

  De toepassing van gas onder druk om mechanische beweging te produceren.

 • Elektrische aansluitschema’s

  Grafische voorstelling van een elektrisch circuit. Ze toont de componenten van het circuit als vereenvoudigde vormen, en het vermogen en de signaalverbindingen tussen de apparaten. Ze geeft informatie over de relatieve positie en indeling van apparaten en aansluitpunten op de apparaten, om te helpen bij het bouwen of onderhouden van het apparaat. Een bedradingsschema wordt vaak gebruikt om problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat alle verbindingen werden gemaakt en dat alles aanwezig is.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

Vaardigheden

 • Storingen aan apparatuur oplossen

  Schade en storingen aan apparatuur opsporen, rapporteren en repareren, communiceren met vertegenwoordigers op het terrein en met fabrikanten om reparatie- en vervangonderdelen te verkrijgen.

 • Reparatiegegevens opschrijven

  Schrijven van verslagen over uitgevoerde reparaties en onderhoudsinterventies, van de gebruikte onderdelen en materialen en andere reparatiefeiten.

 • Industriële uitrusting inspecteren

  Inspecteren van apparatuur die wordt gebruikt tijdens industriële activiteiten zoals machines voor de vervaardiging of voor de bouw, om ervoor te zorgen dat de apparatuur voldoet aan de wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu.

 • Werkgebied beveiligen

  Het werkgebied beveiligen door vaststelling van de grenzen, beperking van de toegang, plaatsing van tekens en het nemen van andere maatregelen om de openbare veiligheid en de veiligheid van het personeel te waarborgen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Onderhoud van geïnstalleerde apparatuur uitvoeren

  Het onderhoud van de geïnstalleerde apparatuur ter plaatse uitvoeren. De procedures volgen om te voorkomen dat uitrustingen van machines of voertuigen worden verwijderd.

 • Routinecontroles van machines uitvoeren

  Controleren van machines en apparatuur om tijdens het gebruik en de werkzaamheden op de bouwplaatsen een betrouwbare werking te garanderen.

 • Testapparatuur gebruiken

  Gebruik maken van apparatuur om de prestaties en de werking van machines te testen.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

Optionele kennis en vaardigheden

lasapparatuur bedienen productie van kranen en kleppen technische middelen raadplegen solderen verkoopfacturen opstellen productie van pompen en compressoren hydraulische systemen installeren reparatiekosten schatten conformiteitsdocumenten voorbereiden pneumatische systemen installeren gevaarlijk afval verwijderen klanten informatie geven in verband met reparaties leidingwerk aanleggen technische communicatievaardigheden toepassen testgegevens vastleggen goederen bestellen elektrische en elektronische apparatuur installeren technische documentatie aanleveren productie van kantooruitrusting industriële apparatuur bedienen ict-problemen oplossen

Source: Sisyphus ODB