Beroep motorkoerier

Motorkoeriers zorgen voor het vervoer van allerlei soorten pakketten die voorwerpen, losse onderdelen, bereide maaltijden, geneesmiddelen en documenten kunnen bevatten die een speciale behandeling vragen qua urgentie, waarde of kwetsbaarheid. Zij vervoeren en bezorgen hun pakketten op een motorfiets.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geografische gebieden

  Detailkennis van het geografische gebied; kennis van waar verschillende organisaties activiteiten uitoefenen.

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

Vaardigheden

 • Verkeerssignalen interpreteren

  Aandachtig zijn voor lichten op de weg, wegomstandigheden, het verkeer in de buurt en voorgeschreven snelheidsbeperkingen om de veiligheid te waarborgen. Verkeerslichten interpreteren en dienovereenkomstig handelen.

 • Onderscheid maken tussen verschillende soorten pakketten

  Verschillende soorten te leveren poststukken en pakketten identificeren en onderscheiden. Rekening houden met hun verschillen om te voorzien in de nodige hulpmiddelen die nodig zijn voor de levering.

 • Rijden in stedelijke gebieden

  Voertuigen besturen in stedelijke gebieden. De verkeerstekens in een stad, het verkeersreglement en de gangbare mobiliteitsovereenkomsten in een stedelijk gebied interpreteren en begrijpen.

 • Voertuigen met twee wielen besturen

  Tweewielige voertuigen zoals fietsen en motorfietsen besturen voor het uitvoeren van verschillende taken met betrekking tot het vervoer van goederen en passagiers.

 • Geografische informatiesystemen gebruiken

  Werken met computersystemen zoals geografische informatiesystemen (GIS).

 • Dagelijkse prioriteiten stellen

  Dagelijkse prioriteiten stellen voor het personeel; effectief omgaan met multi-task werkbelasting.

 • Betrouwbaar handelen

  Handelen op een manier die vertrouwen inboezemt.

 • Manieren om de reistijd te verminderen analyseren

  Analyseren van toekomstige verbeteringen in reisefficiëntie door vermindering van de reistijd door het aanpassen van routes en het schetsen van alternatieven.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Zorgen dat post ongeschonden is

  De integriteit van brieven en pakjes waarborgen om schade te vermijden. Ervoor zorgen dat de pakjes aan de klanten worden geleverd in dezelfde staat waarin zij werden opgehaald.

 • Postbezorging organiseren

  Organiseren van de bezorging van de post en kleine pakketten op een efficiënte, vertrouwelijke en veilige manier.

Optionele kennis en vaardigheden

omgaan met stressvolle situaties betalingen van rekeningen in ontvangst nemen gegevensbescherming breekbare voorwerpen hanteren afrekenstrategieën bepalen pakketten en zendingen verwerken leveringen bij ontvangst controleren levering van goederen volgen leveringsdocumentatie van voertuigen bijhouden voertuigen besturen levering van meubilair afhandelen op hoge snelheden rijden betalingen verwerken schriftelijke instructies volgen

Source: Sisyphus ODB