Beroep motorman

De motorman draagt de verantwoordelijkheid voor de motoren die de boorapparatuur aandrijven. Hij zorgt ervoor dat alle andere apparatuur op het boorplatform correct functioneert.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Terminologie over takelage

  Termen voor hijsapparatuur, hijsaccessoires, banden, ketens, kabels, kettingen, touwen en netten.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Mechanische werktuigen

  Beschikken over inzicht in machines en instrumenten, ook van hun ontwerp, gebruikstoepassingen, reparatie en onderhoud.

Vaardigheden

 • Booreilanden installeren

  De boorinstallatie bouwen en deze voorbereiden voor gebruik na het kiezen van een geschikte boorlocatie. De boorinstallatie ontmantelen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd.

 • Takelapparatuur gebruiken

  Het instellen van rol- en hefwerktuigen die nodig zijn om voorwerpen te heffen en te verplaatsen, bijvoorbeeld met een kraan of een blok of takelsysteem.

 • Boorinstallatiemotoren bedienen

  Boorinstallatiemotoren bedienen, onderhouden en repareren.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Takelapparatuur verplaatsen

  Transporteren van takelmaterialen en -apparatuur naar de werklocaties; opzetten van de werklocatie.

 • In boorteams werken

  Vermogen om met vertrouwen te werken binnen een boorteam op een booreiland of olieplatform, waarbij elk team een onderdeel uitvoert, maar alles ondergeschikt is aan de efficiëntie van het geheel.

 • Boorplatformen transporteren

  Boorplatformen verplaatsen van de ene locatie naar de andere met een gespecialiseerde transportvrachtwagen.

 • Leiding geven aan operators takelapparatuur

  Richtlijnen geven aan de bediener van hijsapparatuur, helpen tijdens het opstellen en verwijderen van hijsapparatuur.

 • Mechanisch materiaal onderhouden

  Observeren en luisteren naar de machine om storingen op te sporen. Onderhouden, repareren, afstellen en testen van machines, onderdelen en uitrustingsstukken die hoofdzakelijk op basis van mechanische principes werken. Onderhouden en repareren van voertuigen die bestemd zijn voor vracht, passagiers, landbouw en landschapsarchitectuur.

Optionele kennis en vaardigheden

boorpijpen leiden kranen loodsen boorteams leiden teamleden opleiden

Source: Sisyphus ODB