Beroep mouterij-opzichter

Mouterij-opzichters houden toezicht op de integriteit van de moutprocessen. Zij houden toezicht op de processen van het weken, ontkiemen en eesten. Zij monitoren elk van de verwerkingsparameters om aan de specificaties van de klant te voldoen. Zij helpen en geven leiding aan werknemers van de mouterij en zorgen ervoor dat zij veilig en professioneel werken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Moutprocessen

  Het moutproces bestaat uit het uitweken van granen, gewoonlijk van gerst, en vervolgens de verdere ontkieming door verwarming.

 • Kleuren van geroosterde mout

  Brouwmaterialen die smaakeigenschappen kunnen geven en de kleur van bier kunnen bepalen.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

Vaardigheden

 • Veiligheid in het productiegebied waarborgen

  De eindverantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid, kwaliteit en efficiëntie van de productieruimte.

 • Gasoven voor het roosteren van mout controleren

  Gasgestookte oven die de droogovens van mout verwarmt aansteken en controleren.

 • Gegevens over moutcycli registreren

  Gegevens registreren over de moutcyclus en de variabelen daarvan, zoals lucht, watertemperatuur en vochtgehalte.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Voortdurende verbetering van teams aanmoedigen

  De teams in staat stellen de mogelijkheden voor voortdurende verbetering in kaart te brengen en vervolgens het proces sturen om de resultaten te verbeteren.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Verspilling van grondstoffen beperken

  Evalueren en identificeren van mogelijkheden om hulpbronnen efficiënter te gebruiken met voortdurend streven naar het verminderen van de verspilling van nutsvoorzieningen.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Mout roosteren

  Mout roosteren volgens adequate procedures, waarbij rekening wordt gehouden met de duur van het roosteren met het oog op het bekomen van een gespecificeerde kleur of hardheid. De specificaties van het drogen en roosteren volgen.

 • Granen mouten

  De korrels laten kiemen om mout te produceren en voor te bereiden voor drogen.

 • Toezicht houden op bemanning

  Toezicht houden op het gedrag van de werknemers en dit observeren.

 • Graankwaliteit voor het brouwproces beoordelen

  Beoordelen van de gerstvariëteit, kiemkracht, vochtgehalte, stikstofgehalte en screening op korrelgrootte.

 • Instructies aan medewerkers geven

  Instructies aan medewerkers geven door gebruik te maken van verschillende communicatietechnieken. De communicatiestijl aanpassen aan de doelgroep om instructies over te brengen zoals bedoeld.

 • Moutinvoersystemen bedienen

  Moutininlaatsystemen gebruiken waarbij de mout wordt overgebracht of geblazen in een moutsilo of hopper. Vervolgens wordt het graan van de hopper afgevoerd in een transportband. Van de transportband wordt graan overgebracht naar een verticale lift om de molen te voeden.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Ontvlambare stoffen beheren

  Ontvlambare stoffen bij branderijactiviteiten beheren en ervoor zorgen dat er veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

Optionele kennis en vaardigheden

productieprocessen analyseren voor verbetering beschikken over computervaardigheden schriftelijke verslagen inzake werk analyseren werkgerelateerde verslagen schrijven soorten gerst omgaan met managers controles van fabrieksinstallaties uitvoeren zelfvertrouwen tonen omgaan met collega’s silosystemen inspecteren voedselverwerkende praktijken efficiënt aanpassen financiële draagkracht temperatuurschalen productiemonsters onderzoeken

Source: Sisyphus ODB