Beroep munitiesamensteller

Munitiesamenstellers stellen explosieven en andere munitieonderdelen samen. Zij verrichten deze werkzaamheden in massaproductie-munitiefabrieken. De productie zelf is gericht op de vervaardiging van patronen of projectielen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten patronen

  Informatieveld dat verschillende soorten patronen onderscheidt op basis van grootte, vorm, ontstekingstype en stuwstof. Een voorbeeld is de wijziging van de diameter van de kogel, of kaliber.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Explosieven

  Gedrag van explosieven, pyrotechnische middelen en springtechnieken. Daaraan verbonden risico’s en wettelijke eisen.

 • Materialen van matrijzen

  Hieronder vallen metalen materialen die het vaakst worden gebruikt voor matrijzen zoals magnesium, koper en messing.

 • Soorten drijfgas

  Informatiegebied dat onderscheid maakt tussen verschillende soorten drijfgassen, van zwart buskruit tot vormen van rookvrij kruit die zijn vervaardigd met nitrocellulose. Deze vormen een uitzettend gas dat ervoor zorgt dat de kogel in hoog tempo de loop verlaat. Andere verschillen hebben te maken met de uitzettingssnelheid, de korrelgrootte en -vorm van het poeder.

 • Soorten munitie

  Soorten kleine wapens, zoals pistolen en machinegeweren, hun functies, verschillende soorten munitie en positie op de markt.

 • Productie van wapens en munitie

  De productie van zware wapens (artillerie, mobiele wapens, raketwerpers, torpedobuizen, zware machinegeweren), kleine wapens (revolvers, jachtgeweren, lichte machinegeweren), lucht- of gaskanonnen en pistolen en oorlogsmunitie. Ook de productie van jacht-, sport- of beschermende vuurwapens en munitie en van explosieven zoals bommen, mijnen en torpedo's.

Vaardigheden

 • Munitie in elkaar zetten

  Het produceren van patronen door de draad op de slaghoed in te vetten en deze in zijn ligplaats in te brengen. Primers in de patroonhulzen doen en deze met buskruit drijfgassen vullen. De patroon verzegelen met behulp van kleefmiddelen.

 • Producten uit mallen verwijderen

  Afgewerkte producten uit mallen verwijderen en deze producten grondig onderzoeken op afwijkingen.

 • Bommen in elkaar zetten

  Doorboorde schroefstoppen in de basis van luchtbommen vastdraaien. Metalen moffen rond het projectiel schuiven en het product in metalen houders verpakken, samen met aanvullende identificatiegegevens.

 • Kwaliteit van grondstoffen controleren

  Controleren van de kwaliteit van de basismaterialen die worden gebruikt voor de productie van halffabrikaten en eindproducten door een aantal van de kenmerken ervan te beoordelen en, indien nodig, monsters te nemen die moeten worden geanalyseerd.

 • Kogelpers bedienen

  De machines bedienen die kogels persen door een loden kern volgens een uniforme grootte en een uniform gewicht. Handmatige controle van de kogels op visuele en afmetingskenmerken.

 • Omhulsels afwerken

  Afgewerkte omhulsels ijken door gebruik van acceptatiekalibers. Een persstempel gebruiken om de omhulselgegevens te registreren op de cartridge en op het projectiel. De buizen voltooien door ze in gesmolten paraffine te dompelen en ze te verpakken in kisten.

 • Producttests uitvoeren

  Bewerkte werkstukken of producten op controleren op basisfouten.

Optionele kennis en vaardigheden

defecte apparatuur terugsturen naar assemblagelijn ponsmachines bedienen matrijs vervangen metaalpolijstmachines bedienen geproduceerd vuurwerk opslaan onderhoud van munitie metalen verwarmen koudsmeden stempelpersen bedienen procedures voor kwaliteitscontrole wettelijke vereisten met betrekking tot munitie productieapparatuur voor explosieven bedienen tekenen van corrosie herkennen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole metalen materialen voor galvanisering legeringen van edelmetalen

Source: Sisyphus ODB